Please select a page template in page properties.

Många energikällor, ett krav: Tillförlitlig kvalitet.

I motsats till de flesta prognoser kommer gas att vara det viktigasta bränslet för uppvärmningsändamål under många år framöver. Om du värmer med kondenserande pannor är gasförbrukningen upp till 30% lägre jämfört med tidigare lågtemperaturpannor. Dessutom kan du ansluta solfångare till pannorna, som kan värma upp 60% av varmvattnet. De mycket effektiva kondenserande gaspannorna är alltså fortfarande en relevant lösning.

Mest värme ut ur bränslet

Att få ut mest möjligt av bränslet och omvandla det till värme - det kan de kondenserande pannorna. Vid denna typ av uppvärmning utnyttjas det så kallade brännvärdet optimalt. Äldre system som lågtemperaturpannor använder endast värmen som genereras vid förbränning av gas (värmevärdet). De kondenserande pannorna använder emellertid också den upp till 200 °C varma kondensationsvärmen (brännvärdet) i rökgasen, istället för att leda den direkt ut genom skorstenen. Med en kondenserande Panna  ökar utnyttjandegraden avsevärt.

Gas som bränsle. Också en bra lösning i framtiden.

Kondenserande gaspannor. Effektiva och ekonomiska.

De kondenserande gaspannorna från Weishaupt finns i många olika effektstorlekar. De är lämpliga för uppvärmning av en- och flerfamiljshus, skolor, sjukhus och kommersiella fastigheter. Alla pannor är effektiva och ekonomiska och kan kombineras med solvärme.

Kondenserande gaspannor. Effektiva och ekonomiska.

De kondenserande gaspannorna från Weishaupt finns i många olika effektstorlekar. De är lämpliga för uppvärmning av en- och flerfamiljshus, skolor, sjukhus och kommersiella fastigheter. Alla pannor är effektiva och ekonomiska och kan kombineras med solvärme.

Dina frågor.Våra svar avseende installationer för uppvärmning.

En Weishaupt kondenserande panna med en verkningsgrad på 110 %. Hur kan det stämma?

På grund av den speciella konstruktionen av värmevexlarens yta kan den kondenserande pannan dra ut förbränningsvärmen, men också ångbildningsvärmen från rökgaserna, varefter värmen leds till pannan. Rökgaserna kondenserar i värmeväxlaren och avger den värme som genereras till pannan. På så sätt kan den beräknade effektiviteten överstiga den teoretiska gränsen på 100 %.

Up