Please select a page template in page properties.

Sekretesspolicy

Dataskydd för kunder och leverantörer samt dataskydd for anställda och sökande kan laddas ner som PDF-dokumeter:

När det gäller webbsidan gäller avsnitten nedan.

Sekretesspolicy för Weishaupt Svenska AB - webbsida

Tack för att du besöker vår hemsida och att du intresserar dig för vårt företag och våra produkter. Skyddet för din personliga integritet under tiden som du besöker vår hemsida är viktig för oss. Därför ber vi dig att läsa igenom följande information.

1 Vilka data vi samlar in, hur länge och för vilket ändamål

1.1 Informationssökning på vår hemsida

Registrering.
När du endast söker information på vår hemsida, dvs. du inte ger oss information direkt, men bara söker efter och läser information, registrerar vi bare de enskilda uppgifterna, som din webbläsare skickar till vår server. När du går till vår hemsida, kommer det att handla om följande data: IP-adress, datum och klockslag för sökningen, tidszonsskillnader till Greenwich Mean Time (GMT), innehållet i sökningar (specific sida på hemsidan), tillgångsstatus/HTTP-statuskod, överförd datamängd, hemsida som används, webbläsare, operativsystem och användargränssnitt, språk och webbläsareprogramvara-version.

Syfte och rättslig grund.
Registreringen syftar till att det blir tekniskt möjligt att öppna hemsidan och att främja säkerhet och stabilitet. Rättslig grund för behandling av data är att tillvarata vårt berättigade intresse. I det här beskrivna syftet finns också Weishaupts berättigade intresse för datainsamling.

Dataförvaring.
Användarinformation raderas så snart som de inte längre har något syfte. Med avseende på registrering av data till förbättring av hemsidan har användarinformationen inte längre något syfte när sessionen har avslutats. Vi lagrar emellertid IP-adresser i sju dagar för at kunna spåra eventuellt missbruk.

1.2 Nedladdningar av material (handböcker, broschyrer etc.)

När du laddar ner handböcker, broschyrer eller annat material från vår hemsida gäller också punkt 1.1.

1.3 Kontaktformulär / beställning av informationsmaterial

Registrering.
På vår hemsida kan du fylla i ett formulär. Här kan du komma i elektronisk kontakt med oss, beställa informationsmaterial eller söka gratis rådgivning. I sådana fall blir den information du anger i formulären överlämnat till oss och registreras. Det kommer att handla om följande data: Bolag, tilltal, förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postort, mail-adress, telefon, en information om vilken värmeteknik du är intresserad av samt en yta för kommentarer. När du söker rådgivning skrivs i stället för intressen för värmeteknik serienumret på din Weishaupt-anläggning och ett ärende. Följande fält är obligatoriska: Förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, postort och mail-adress. Skickas informationen via kontaktformulären registreras informationen enligt avsnitt 1.1. Du kan naturligtvis också kommunicera med oss genom angivna mail-adress. I detta fall blir personuppgifter skickat per mail registrerat. Endast den berörda personalen hos Weishaupt och företrädare (distributörer) för Weishaupt har tillgång till dina data.

Syfte och rättsliga grund.
Data behandlats enbart för att Weishaupt och företrädare (distributörer) för Weishaupt skall kunna behandla din fråga. Data du lämnar till oss behandlas som ett resultat av vårt berättigade intresse. I det här beskrivna syftet har Weishaupt också ett berättigat intresse. Din förfrågan kan också registreras i samband med ett pågående eller slutfört avtalsförhållande.

Dataförvaring.
Användarinformationen raderas så snart som den inte längre har något syfte. Med avseende på registrering av data har användarinformationen inte längre något syfte när sessionen har avslutats. Sessionen avslutas t.ex. när du fått svar på din fråga.

1.4 Beräkning av årstidsberoende energiprestanda

Registrering.
På vår hemsida finns ett formulär som du kan använda för att beräkna det så kallade årstidsberoende energiprestanda. Programvaran tillhandahålls av den tyska organisationen för värmepumpar, Bundesverband Wärmepumpe (BWP). I detta sammanhang kommer uppgifterna i formuläret att vidarebefordras till BWP och registreras där. Det handlar om följande data: Namn, postnummer, postort, gatuadress, värmegränsstemperatur, fram- och returledningstemperatur, värmekälla, driftart, varmvatten (andel i % av det totala värmebehovet) och värmesystem. Fälten markerade med en asterisk är obligatoriska. Om de angivna uppgifterna skickas med formuläret registreras följande ytterligare data: IP-adress, datum och klockslag för sökningen.
Om så önskas kan data skickas via en knapp direkt till en webbtjänst på BAFA (det tyska federala ministeriet för ekonomi och export).

Syfte och rättsliga grund.
Uppgifterna registreras enbart för att möjliggöra beräkning av den årstidsberoende energiprestandan. Den rättsliga grunden för registrering av uppgifterna är vårt legitima intresse. I detta sammanhang är vårt berättigade intresse att indirekt marknadsföra våra produkter och att hjälpa användaren att ansöka om subvention.

Dataförvaring.
Användarinformationen raderas så snart som den inte längre har något syfte. Med avseende på registrering av data har användarinformationen inte längre något syfte när beräkningen har gjorts och webbsidan sedan har stängts av.

1.5 Cookies

Registreringsutsträckning.
Vi använder oss endast av tekniskt nödvändiga cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator via internetwebbläsare. Denna cookie innehålla ett antal tecken som kan identifiera din webbläsare nästa gång som du besöker vår webbplats. För vissa delar på vår webbplats krävs också att din webbläsare kan känna när du besöker en annan sida på vår webbplats. Till exempel måste vi kunna registrera, om du har accepterat våra användarvillkor, innan du laddar ner vissa dokument från vår webbplats. I cookies lagras och förmedlas följande data: Språkinställningar och accept av våra användarvillkor.

Syfte och rättslig grund.
Vår webbplats använder cookies för att göra det möjligt att använda vissa funktioner på webbplatssidan. Cookies skapas – eftersom det handlar om tekniskt nödvändiga cookies – som ett resultat av vårt berättigade intresse. I det här beskrivna syftet har Weishaupt också en berättigat intresse.

Dataförvaring.
Cookies förvaras på din dator. Hur länge cookies lagras anges i översikten för cookie-inställningar för din webbläsare. Du kan förhindra eller begränsa användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan alltid radera lagrad data. Detta kan också utföras automatiskt t.ex. när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies för vår hemsida kan det dock leda till att funktionerna på webbplatsen inte fungerar i sin fulla utsträckning.

2 Användarrättigheter

Du har många rättigheter som användere. Rättigheterna anges nedan:

2.1 Oönskad reklam

Du kan när som helst och med omedelbar verkan motsätta dig, att dina data används till registrering av marknadsföringsändamål.

2.2 Återkalla ett godkännande

Du kan när som helst och med omedelbar verkan återkalla ett godkännande, som du har gett oss till registrering av personuppgifter. 

2.3 Andra rättigheter

För den data vi förvarar om dig har du i enlighet med gällande förskrifter och lagar rätt att

• Få ut information om din person och att korrigera eller radera. 

• Reducera data, ta tillbaka ditt samtycke till insamling och till utlämnande av information.

Du har dessutom rätt att lämna in ett klagomål till Integritetetsskyddsmyndigheten (IMY).

3 Säkerhet

När du skickar personuppgifter till oss ger vi dig möjligheten att skicka informationen krypterad. Kryptering ger skydd vid dataöverföring mellan dig och vår webbläsare och bidrar till att förhindra missbruk av data, t.ex. genom avlyssning. Som krypteringverktyg använder vi TLS (Transport Layer Security), som är ett erkänt och ofta använt verktyg. 

4 Kontakt

Den personuppgiftsansvarige är:

Weishaupt Svenska AB
Kapplöpningsgatan 14
252 30 Helsingborg

E-postadress: weishaupt@weishaupt.se
Telefon: 042-21 27 20
Internet: www.weishaupt.se

Om du har särskilda frågor om skydd av personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddsombud:
E-postadress: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de
Din begäran kommer att behandlas omedelbart, och du kommer att informeras om vad vi har gjort i detta ärende.

 

Up