Please select a page template in page properties.

Värm upp varmvatten och lagra energi. Med beredare och varmvattensystem.

Weishaupts Varmvattenberedare  passar optimalt i kombination med Värmesystem  från Weishaupt. Varmvattenberedare  och -system genererar varmvatten till bostaden. Bufferttankar samlar, organiserar och fördelar på ett intelligent sätt värmen från olika enheter (t.ex. Kondenserande system , värmepump eller solfångare) med en hög effektivitet. På så sätt samlas energi som kan användas efter behov för värmeförsörjning i hela bostaden.

Komplementera värmesystemet. Effektivt och ekonomiskt.

Beredare Vatten & värme klar för användning.

Weishaupt Varmvattenberedare  är viktiga för energifördelningen och energiregleringen samt varmvattenförsörjningen. Buffertankar styr den tillförda energin och garanterar att den genererade värmen utnyttjas effektivt.

Produktfördelar

 • Minimala värmeförluster
 • Hög energieffektivitet
 • Kompakt och platsbesparande konstruktion
 • Tilltalande och enkel design

Varmvattensystem. Ekonomiska & hygieniska.

Weishaupt varmvattenenheter passar perfekt med värmesystemen från Weishaupt. De centrala och decentrala varmvattenenheterna från Weishaupt uppfyller de höga kraven för hygienisk varmvattenberedning. Enheterna kan användas för allt från en- flerfamiljshus upp till lägenhetskomplex. Weishaupt varmvattenenheter används också effektivt i offentliga byggnader.

Produktfördelar

 • Hygienisk vattenförsörjning utan beredare 
 • Decentral och central varmvattenberedning
 • Kompakt design och redo för installation
 • Gällande lagstiftning om varmvatten följs

Beredare Vatten & värme klar för användning.

Weishaupt Varmvattenberedare  är viktiga för energifördelningen och energiregleringen samt varmvattenförsörjningen. Buffertankar styr den tillförda energin och garanterar att den genererade värmen utnyttjas effektivt.

Produktfördelar

 • Minimala värmeförluster
 • Hög energieffektivitet
 • Kompakt och platsbesparande konstruktion
 • Tilltalande och enkel design

Varmvattensystem. Ekonomiska & hygieniska.

Weishaupt varmvattenenheter passar perfekt med värmesystemen från Weishaupt. De centrala och decentrala varmvattenenheterna från Weishaupt uppfyller de höga kraven för hygienisk varmvattenberedning. Enheterna kan användas för allt från en- flerfamiljshus upp till lägenhetskomplex. Weishaupt varmvattenenheter används också effektivt i offentliga byggnader.

Produktfördelar

 • Hygienisk vattenförsörjning utan beredare 
 • Decentral och central varmvattenberedning
 • Kompakt design och redo för installation
 • Gällande lagstiftning om varmvatten följs
Up