Please select a page template in page properties.

Modern kondenseringsteknik. Ger hög värmekomfort.

Den kondenserande gaspannan Weishaupt Thermo Condens® WTC-GW (15, 25, 32 kW).

Den kondenserande gaspannan från Weishaupt WTC-GW finns i tre storlekar och kan värma lägenheter och små och medelstora hus enkelt och effektivtt. Manövreras lätt via app, webben eller manöverenheten på pannan.

Spara energi
Hög energieffektivitet

Den högeffektiva värmeväxlaren, där den producerade värmen avges till värmevattnet, är tillverkad i en aluminium/kisel-sandgjutning, vars värmeledningsförmågan är 7 gånger högre än rostfritt stål. Det resulterar i en Verkningsgrad  på 110,1 % Hi respektive 99,2 % Hs. Dessutom skyddar den glasliknande beläggningen som uppstår vid produktionen mot korrosion och smuts.

Optimerad förbränning

Den kondenserande gaspannan är som standard utrustad med förbränningsregleringssystemet SCOT och anpassar sig till den rådande gaskvaliteten helt själv. Det självkalibrerande systemet reagerar således på olika iblandningar av t.ex. biometan eller på miljö- och temperaturinfluenser. Det är därför också möjligt att tillsätta upp till 20 % väte. Gasanvändningen är därmed alltid optimerad – i effektivitet, sparsamhet och säkerhet.

Minimerad strömförbrukning

Strömförbrukningen för den integrerade energisparpumpen är redan låg och sänks ytterligare genom värmeväxlarens vattenmotstånd som reducerats med ca 20 %.

Olika gastyper

Pannan kan köras på alla gassammansättningar, eftersom den automatiskt registrerar gaskvaliteten och sedan finner sig det optimala blandningsförhållandet för gas och luft.

Fördelar
Mindre är mer

Pannorna anpassar sin effekt steglöst till det aktuella värmekravet. På grund av den därmed följande kontinuerliga brännardriften vid medeltemperatur utomhus så ökar effektiviteten.

Tyst drift

Tack vare den modulerande varvtalsanpassningen av fläkten är driftljudet mycket lågt.

Enkel manövrering

Användningen av och inställningar i Weishaupt Thermo Condens®-systemet sker via en manöverenhet på pannan eller valfritt i bostaden, via appen eller webben. Med den valfria Weishaupts WEM-portal är det möjligt för servicetekniker att genomföra underhåll på distans.

Installation
Flexibel och platsbesparande installation

Väggmonteringen sparar plats och gör att den kan monteras varsomhelst i bostaden. Tack vare det stora urvalet av avgaskomponenter kan pannanordningen utföras väldigt flexibelt, exempelvis på vinden med en särskild avgasföring utan en klassisk skorsten. Dessutom går det snabbt och enkelt att bygga upp det anslutningsfärdiga systemet med hjälp av upphängningen med avvägningssystem.

Vägghängd och golvstående installation

Med de anpassade socklar på 20 resp. 40 cm kan de vägghängda pannorna också placeras golvstående (WTC-GB B utförande S).

Allt-i-ett-lösning

Den kondenserande pannan kan tillsammans med en integrerad Varmvattenberedare  även anslutas till en kompakt enhet (kombi- och kompaktpanna).

Systemtillbehör

Weishaupt har ett stort sortiment med tillbehör – allt från avgassystem, Varmvattenberedare , hydrauliska komponenter, regleringar till solfångare för varmvattenberedning eller som värmeunderstöd – där allt kommer från en och samma tillverkare och är optimalt anpassade till varandra.

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

Energieffektivitetsmärkning für värmesystem. Som stöd vid beslutsfattandet.

Märkningen är redan känd för apparater som kylskåp, tvättmaskiner och tv-apparater och nu finns den även för värmetekniska apparater. Förutom energimärket finns även tekniska data och parametrar tillgängliga för köp av ett nytt Värmesystem .

Effizienzlabel Heizsysteme

Weishaupt Thermo Condens® WTC-GW (15, 25, 32 kW)

Modell

Min. effekt Qc
Maks. effekt Qc
Bränsle
Nominell verkningsgrad vid 40/30 (Hi)
Energieffektivitet märkning rumsuppvärmning
Labelspektrum för rumsuppvärmning

Bredd
Djup
Höjd
Vikt
Modell

Min. effekt Qc
Maks. effekt Qc
Bränsle
Nominell verkningsgrad vid 40/30 (Hi)
Energieffektivitet märkning rumsuppvärmning
Labelspektrum för rumsuppvärmning

Bredd
Djup
Höjd
Vikt
WTC-GW 15-B H-0

2,0 kW
14,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
A
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
38,000 kg
WTC-GW 25-B H-0

3,0 kW
24,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
A
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
43,000 kg
WTC-GW 15-B H

2,0 kW
14,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
A
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
41,000 kg
WTC-GW 25-B H

3,0 kW
24,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
A
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
47,000 kg
WTC-GW 32-B H

4,0 kW
30,5 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
A
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
49,000 kg
WTC-GW 15 -B W

2,0 kW
14,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
A
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
41,000 kg
WTC-GW 25 -B W

3,0 kW
24,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
A
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
47,000 kg
WTC-GW 32-B W

4,0 kW
30,5 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
A
A+++ - D

520,0 mm
335,0 mm
792,0 mm
49,000 kg

WTC-GW 15-32 B Den mest moderna kondenseringstekniken med gas.

Från Värmeväxlare  till högeffektiva pumpar och till standby-läge - alla komponenter i WTC-GW B-pannan är utformade för effektiv och pålitlig drift.

Intuitiv manövrering

  • Enkel manövrering med vrid- och tryckknappen

  • Lätt att hitta information och att justera
Opener
Manövrering via smartphone

  • Kan manövreras via WEM-Portalen
  • Användning kan ske via app för iOS eller Android eller en webbläsare
Opener
Manövrering från bostaden

  • Manöverenhet valfritt i bostaden - en enkel och estetisk lösning
  • Möjligt att manövrera pannan från vardagsrummet
Opener

Dina frågor.Våra svar avseende installationer för uppvärmning.

En Weishaupt kondenserande panna med en verkningsgrad på 110 %. Hur kan det stämma?

På grund av den speciella konstruktionen av värmevexlarens yta kan den kondenserande pannan dra ut förbränningsvärmen, men också ångbildningsvärmen från rökgaserna, varefter värmen leds till pannan. Rökgaserna kondenserar i värmeväxlaren och avger den värme som genereras till pannan. På så sätt kan den beräknade effektiviteten överstiga den teoretiska gränsen på 100 %.

Up