Please select a page template in page properties.

Weishaupt - en framgångssaga. Sedan 1932.

Efter 1800

I början av 1800-talet började Joseph Anton Weishaupt göra blåsbälgar i Schwendi. Den tyska länstidningen „Intelligenz-Blatt für den Oberamts-Bezirk Biberach“ från 1842 skrev "han tillverkar„[...] alla typer av bälgar för hammararbete, beslag och vapensmide, i allmänhet för alla som arbetar med öppen eld, och som alla är användbara och välgjorda […]. Kvalitet och användbarhet garanteras när som helst. – Dessutom rekommanderar Weishaupts blåsbälgar sig själva.“ Och många kommer att säljas under de kommande decennierna.

1900

Omkring 1900 tillhörde „Gebläsefabrik Schwendi“ Franz Weishaupt senior, fadern till Max Weishaupt och hans yngre bror Franz. Sortimentet inkluderar fläktar – även bälgar för kyrkorgel – samt transportabla smidesässjor och eldstäder för smedjor, maskinfabriker och verkstäder.

1932

År 1932, mitt i den stora depressionen, startade Max Weishaupt, född den 31. oktober 1908 i Schwendi, sin verksamhet. Namnet är: „Max Weishaupt, Maschienenfabrik, Schwendi“. „Ju svårare tiderna är, desto mer måste man göra“: Under detta motto börjar företagets grundare återigen att tillverka fläktar och transportabla smidesässjor.

Från 1936 och framåt ökade orderingången markant. Verkstaden utvidgas med en kontorsbyggnad så att mer utrymme kan ges för produktion.

1938

År 1938 gifte sig Max Weishaupt med Sofie Kiesle, en dotter till en frisör. Året därpå föddes den äldste sonen Siegfried, 1941 sonen Herbert och 1949 Maximilian. Bilden till vänster togs 1953.

Verkstaden överlever andra världskriget utan skador. Men under åren efter kriget har den franska militärregeringen makten att demontera tusentals maskiner för reparationsändamål i Württemberg-Hohenzollern-området. Hos Max Weishaupt konfiskeras en stor svarv. Efter valutareformen den 20. juli 1948 förbättrades situationen gradvis. Tack vare köpkraften för den nya D-marken kan man åter köpa råvaror för produktion. Weishaupt tillverkar nu också elmotorer. Det började med repareration av elmotorer under efterkrigstiden.

1950

Från 1950 levererar Weishaupt kylfläktar till scootern „Maico Mobil“, som säljer bra. 1955 avslutas samarbetet. Weishaupt koncentrerar sig nu enbart på eldningsteknik.

1951 sker ett betydelsefull möte: I juli möter Max Weishaupt schweizern Jakob Meier för första gången. Mötet har kommit till eftersom Max Weishaupt vill sälja elmotorer. Mötet utvecklas emellertid annorlunda: Tyskland har beviljat Jacob Meier ett patent med nummer 920976 för uppfinningen av en oljebrännare, och Meier letar efter ett företag som kan bygga denna brännare under licens under namnet „Monarch“.

1952

Licensavtalet för oljebrännaren „Monarch“ kommer att undertecknas av Max Weishaupt och Jacob Meier den 6. juni – „efter långa, svåra förhandlingar och korrespondens“, som Weishaupt skriver. Från och med nu kan företaget sälja brännaren över hela världen med undantag för Schweiz. Den första brännaren monteras med vägledning från Raymond Bärtschi, en schweizisk expert på brännare. Han ger företaget råd i tekniska frågor.

Företagsbyggnaden visar sig snart vara för liten. Tack vare statligt utvecklingsbistånd på 40000 D-mark kunde Max Weishaupt utöka verksamheten. Han köper en tomt för 5 000 D-mark bakom värdshuset „Zum Hirschen“, där rådhuset i Schwendi finns idag, och bygger en ny verkstad här på Gutenzellerstraße 2. Men kort efter det att den nya byggnaden är klar är det inte längre tillräckligt för den snabbt växande produktionen. Annonsen ger ett intryck av arbetet i verkstaden.

1953

Företagets första återförsäljare blir Alois Steimer i Augsburg. 1954 följde Hans Niclas i staden Wissen an der Sieg och 1956 kom Hans Bongartz till i Lübbecke. På kort tid har Weishaupt utvecklat sin verksamhet till att vara en av de fabriker som har flest återförsäljare.

1954

Uppfinnaren av monarkbrännaren, Jakob Meier, dör helt oväntat den 28. januari. Detta gör det nödvändigt att ingå ett nytt avtal om Monarch med Jacob Meiers änka. Avtalet undertecknades den 1. februari 1955.

Företagets sortiment är mycket brett: Elektriska axiella fläktar (från 214 D-mark), orgelfläktar (från 175 D-mark), elektriska motorer (från 113 D-mark) och högtrycksfläktar (från 305 D-mark) är i linje med den „helautomatiska oljebrännare Monarch“, som erbjuds till 2080 D-mark.

1955

Försäljningsnätverket expanderar stadigt: Redan ett år efter den första återförsäljaren grundades har ytterligare 14 lagts till.

Företaget finns nu också utomlands: i Nederländerna grundar Ton Harmsen „Monarch Nederland“ – Harmsen blir en nära vän till Weishaupt-familjen - och i Portugal bildas representationen Rost & Janus av familjen Burmester.

1956

När Weishaupt gör sitt inträde utomlands är det professionellt iscensatt: Weishaupt oljebrännare presenteras i broschyrer på engelska och portugisiska, så att representanten kan verka mer övertygande.

Från och med nu presenterar Raymond Bärtschi Weishaupts produkter i Friedrichshafen. Oljeuppvärmningen kompletteras nu med ett automatikskåp. Automatikskåpet gör det lättare för installatören att installera och för kunden att köra med systemet: Kunden kan enkelt reglera systemet för ekonomisk drift.

1957

När företaget firar sitt 25-årsjubileum är det det största industribolaget i området med 200 anställda. I samband med firandet kommer den nya fabriken i Bruckmähder-området att invigas med en ny fabrikshall och en stor kontorsbyggnad. Således har Weishaupt hittat platsen för sitt nuvarande huvudkontor. För att vårda arbetsklimatet bland de anställda inbjuder Max Weishaupt till en företagsutflykt till Allgäu.

Det finns nu 20 återförsäljare och ett stort antal servicefilialer med mer än 100 servicevagnar i hela Tyskland, som tar hand om installation och service av produkterna. Hur viktig denna tjänst är för direktören kan härledas från ett konfidentiellt brev till kunderna. I det ber han "att låta mig veta om du är nöjd med underhållet av dina system av min ansvariga företrädare. Om detta, tvärtemot förväntningarna, inte är fallet, ber jag dig att meddela mig öppet."

1958

Vid det kejserliga hovet i Teheran har en oljebrännare från Weishaupt installerats, i de engelska luftfarts- och arbetsministerierna, på ryska fartyg och hos många kunder hemma och utomlands. „Monarch-oljebrännare erövrar Europa“, låter slagordet för den bästsäljande oljebrännaren i Tyskland. Beroende på effekten kostar brännaren inkl. automatikskåp mellan 1621 och 5859 D-mark.

1959

När det nya året börjar är företaget inte längre ett enmansföretag utan ett bolag med begränsat ansvar. Det nya företagsnamnet är „Max Weishaupt Schwendi GmbH“. Dessutom inkluderar företagets grundare sin ”livspartner sedan många år, Sofie Weishaupt, som delägare“, som han uttrycker det till sina affärspartner.

Under våren börjar man hos Weishaupt att tillverka den välutvecklade shuntpumpen „Cuenod “, som ger mer komfort, på licens för det schweiziska företaget Atelier de Charmilles. Om det uppvärmda vattnet i värmekretsen tidigare bara kunde cirkulera genom tyngdkraften görs detta nu med pumpen.

1960

„1 komplett värmesystem“ inklusive 3000 liter eldningsolja är huvudpriset i en pristävling, som Weishaupt publicerar i juli-numret av tidningen „Das Haus“ (huset) - som ett första steg mot marknadsföring till slutkunder.

Den nya biografen „Kleine Bühne“ i Schwendi är populär. Biografen ligger i en tidigare fabrikshall på Gutenzellerstraße. Max Weishaupt vill därmed ge sina anställda och kommunens invånare mer underhållning. Den 2. september är det premiär. Det är filmen „Und ewig singen die Wälder“ med Gert Fröbe. 

1961

„Kära kostnadschefer“: Så här börjar ett brev från Max Weishaupt till företagets chefer. Anledningen: Företaget har vuxit så snabbt de senaste åren att en ny struktur för den operativa redovisningen har blivit nödvändig. Ett av målen är en kortsiktig månatlig resultaträkning.

Redan tre år efter att den nya huvudbyggnaden togs i bruk finns det ett behov av att bygga ut den. Weishaupt sysselsätter nu ca. 400 anställda och kraven på försäljning, bokföring och personalhantering kan endast uppfyllas genom att ständigt öka personalen.

1962

Vid företagets 30-årsjubileum visar siffrorna imponerande tillväxt, särskilt sedan brännarproduktionen började 1952. På bara sju år har omsättningen sexdubblats - 1961 är omsättningen 30 miljoner D-mark. Weishaupt har nu 500 anställda. 25 % av alla oljebrännare som säljs i Tyskland kommer från Weishaupt i Schwendi. Företaget är representerat i 13 länder och antalet avdelningar, återförsäljare och serviceavdelningar i Tyskland har ökat till 60. Rubriken på förstasidan av „Deutsches Volksblatt“ i samband med jubileet är mycket talande: „Von der Werkstatt zur Weltfirma.“ (Från verkstad till världsföretag).

Som teknologipionjär börjar Max Weishaupt tidigt med EDB. I början är detta mekaniska maskiner för bearbetning av hålkort, vilket markerar början på en ny era. 

1963

Enkelt, avgränsat och elegant: När samarbetet med den legendariska Ulmer Hochschule für Gestaltung (designhögskolan) i Ulm börjar, startar företagets tradition av designspråk och design samtidigt. Högskolan formar fortfarande produkterna fram till i dag. Den nya mässmontern, först upprättad i Frankfurt, designad av Hans Gugelot och Hans Sukopp från „Ulmer Institut für Produktdesign“ samt brännarna W1 och WG1 är de första banbrytande resultaten.

Ett nytt Bränsle , en ny brännare: Med gasbrännaren WG1 börjar Weishaupt en ny era. Brännaren är resultatet av ett omfattande forskningsarbete och visar hur framsynt Max Weishaupt var: Han förutspår tidigt naturgasens framtida betydelse och är därmed långt före de flesta andra i branschen. 

1964

Weishaupt får ett intyg om erkännande från den tyska föreningen för gas och vatten, förkortat DVGW, som dokumenterar att de nya gasbrännarna från Weishaupt är tekniskt felfria. Efter brännaren WG1, en atmosfärisk brännare, finns det redan en annan modell på marknaden, WG2-brännaren, som är en gasfläktbrännare. Testat av TÜV i Bayern.

En annan typ av brännare lanseras, W1-oljebrännaren, som fram till i dag är en av pelarna i Weishaupts produktsortiment. Den första brännaren med en flerpolig kontakt, vilket gör installationen betydligt enklare - en brännare som därmed var långt före sin tid.

1965

Den stora efterfrågan på W1-brännaren gör det nödvändigt att utvidga produktionsområdet. En hall på 6 500 m2 byggs och den totala arealen för produktion av brännare uppgår nu till 22 000 m2.

På mässan i Leipzig har möten planerats med ledande anställda från stora företag i östblocket. W1-brännaren och automatikskåpet WS1 hedras med en guldmedalj för sin tekniska förmåga.

1966

Ett nytt initiativ kommer från Atelier Müller-Brockmann - den första broschyren för slutkunder. Broschyren „Weishaupt – värme, komfort och god ekonomi“ presenterar produktsortimentet och de olika användingsområderna.

Från september till december har Weishaupts forsknings- och utvecklingsavdelning vid den kommunala energiförsörjningen i Augsburg inrättat en testanläggning: Eftersom det ännu inte finns någon gasförsörjning i Schwendi måste test för vidareutveckling av stora gas- och kombibrännare utföras på detta provisoriska sätt.

1967

När Weishaupt firar sitt 35-årsjubileum har siffrorna tagit ytterligare ett steg. Den totala omsättningen under jubileumsåret uppgår till 69,4 miljoner D-mark, varav 60 % på hemmamarknaden och 40 % utomlands. Det totala resultatet har fördubblats på bara fem år. Det finns 2690 anställda i hela Weishaupt-organisationen, varav 872 i fabriken och i de tyska filialerna, 317 i dotterbolagen i Frankrike och Belgien och 1501 i representanter och återförsäljare hemma och utomlands. Försäljnings- och servicekontoren inkluderar 13 Weishaupt-kontor, 20 representanter, 35 återförsäljare, 133 distriktsrepresentanter och 238 servicefilialer.

Den nya oljebrännaren U4 är lämplig för fjärrvärmeanläggningar och stora värmeproduktionsanläggningar. Som alla U-brännare tål den högt mottryck i eldstaden och kan därför användas på alla stora pannor.

1968

Genom att sänka priserna med 9,09 % på alla sina produkter uppfyller företaget den nya mervärdesskatten på 10 %, som kommer att införas från och med den 1. januari. Bruttolistpriserna är således nästan oförändrade. 

Rubriken på förstasidan av den tyska tidningen „Handelsblatt“ „Gas ist im Kommen“ (Gas på frammarsch) den 25. oktober vittnar om hur framsynt Max Weishaupt var om sina produkter - företaget lanserade sin första gasbrännare så tidigt som 1962. Samma ansedda affärstidning skriver sedan om „naturgasvågen“ att Weishaupt har den bästa utgångspunkten.

1969

Brännare  nr. 500 000 löper från monteringslinjen 17 år efter den första monarkbrännaren producerades. Ett stort antal – men inte i förhållande till produktionskapaciteten i slutet av sextiotalet, vilket är 100 000 brännare per år.

Säkerhet framför allt - särskilt för gasförbränningsanläggningar. Därför, även om det inte är ett lagligt krav, är alla brännare utrustade med magnetventiler av kvalitet A.

1970

Utmärkt teknik och bra design. Efter detta koncept utvecklas alla nya produkter, som började med samarbetet med formgivarna Hans Gugelot (död 1965) och Hans Sukopp, och är också grunden för automatikskåp-serien WP. Automatikskåpet består av beprövade komponenter i enkel design.

Natten mellan lördag och söndag byggs fyra WG3-gasbrännare på fabriken, och söndag morgon börjar monteringen i Köln. Klockan 5 måndag morgon är anläggningen redo att tas i drift: Tack vare tjänstvilligheten vid Weishaupt i Köln får ett stort företag, som övergavs av en leverantör, omvandlat sin torkanläggning från stadsgas till naturgas i tid så att den är redo för det första skiftet i början av arbetsveckan.

1971

Det tyska patentkontoret hedrar en innovation från Weishaupts forsknings- och utvecklingsavdelning: Byrån patenterar blandningsanordningen med två flamskivor, som Weishaupt har utrustat sina gas- och kombibrännare med under det senaste året. Blandningsdelen ger en enhetlig blandning av bränslen gas och olja med luften samt en mer stabil flamma.

Församlingskyrkan i Schwendi tar emot fyra nya klockor, donerade av familjen Weishaupt och hans tre söner. Klockorna ringer in 1972. Weishaupts vilja att donera – församlingskyrkan är bara ett exempel – sträcker sig långt och har fortsatt sedan dess.

1972

Weishaupt i 40 år: Inte bara datumet ger anledning att fira. Företaget klarar sig fantastiskt. Den totala omsättningen under jubileumsåret är 111,8 miljoner D-mark, varav 70 % i Tyskland och 30 % utomlands. Fabriken i Schwendi sysselsätter 930 personer, i de tyska filialerna arbetar ytterligare 348 och i dotterbolagen utomlands 290 anställda. Weishaupts marknadsandel för brännare är 25 % i Tyskland.

Redan åtta år efter lanseringen lämnar W-brännare nr. 500 000 produktionsbanan, men det finns ingen anledning för det stora firandet, som det står skrivet i Weishaupt-tidningen „Weishaupt Report“. I Schwendi är man vana vid de stora siffrorna.

1973

I september öppnar Weishaupt do Brasil sin nya fabrik. Bara två år efter att dotterbolaget grundades i São Paulo är de nya fabriksbyggnaderna redo. Max Weishaupt meddelar personligen vad byggnaderna kommer att användas till.

Efter noggranna tester beviljar den tyska föreningen för gas och vatten, DVGW, företaget godkännande DVGW-Merkblatt G 676. Således får anställda i Weishaupt tillstånd att betjäna de anläggningar de levererar.

1974

Den hittills största brännaren, WK5, lämnar monteringslinjen. Ju högre brännareffekt, desto högre tekniska krav. Därför har Weishaupt en marknadsandel över genomsnittet med sitt goda rykte i branschen, vilket både beror på produktens tillförlitlighet och god service. WK5-brännaren är avsedd för användning i industrin. Den har ett oljeflöde på 2400 kg per timme.

Herbert-Weishaupt-fonden grundas. Uppkallad efter Max Weishaupts näst äldste son med huvudkontor i Ulm och för att upptäcka och behandla diabetes, varav Herbert Weishaupt dog den 4. februari 1973. Det ursprungliga startkapitalet var 50 000 D-mark.

1975

Balansräkningen för Max Weishaupt GmbH överstiger 100 miljoner mark för första gången.

„Feuern Sie Ihr Geld nicht zum Schornstein hinaus!“ Med detta meddelande vänder sig företaget direkt till slutkunderna. De sju enkla och effektiva tipsen om hur du sparar på din värmeräkning skapar medvetenhet om broschyrens centrala budskap: Att investera i en Weishaupt-brännare är ett av de mest effektiva sätten att skydda miljön och spara pengar. 

1976

En filial etableras i Kassel.

Taiwan tillhör nu också det omfattande nätverket av representanter. Här är det Singhotex med vilket ett avtal ingås. I Reinach, Schweiz, finns också HSB-representanten.

1977

Vid företagets 45-årsjubileum ökade koncernens intäkter i Weishaupt-koncernen till 177 miljoner D-mark. Av detta svarar exporten för 36 %. Fabriken i Schwendi har nu 925 anställda, ytterligare 325 i de tyska filialerna och 430 i de utländska dotterbolagen, varav de flesta tillhör Frankrike och Brasilien.

Den blå flamman är kännetecknet för oljebrännaren „Purflam“. 200 stycken produceras i en noll-serie. Dess särdrag: olja och luft blandas bokstavligen tills förgasning och brinner, som gas, dvs. helt. Därav flammans färg. Purflam är resultatet av en utveckling under mer än ett decennium.

1978

Skrivmaskinens tid är över och ersätts av datorer, men fortfarande bara så kallade skärm-skrivautomater, och en ny tidsperiod för kontorsarbete börjar.

Det nya huvudkontoret för Weishaupt i Storbritannien vid Willenhall nära Birmingham invigs. Produkterna är här anpassade till brittisk lag. Kunder garanteras snabb leverans från det stora lagret och service från de fullt utrustade servicebilarna.

1979

Weishaupt har inte bara ett starkt fokus på miljön i samband med produktutvecklingen utan också i samband med produktionen. Därför kommer en modern vattenreningsanläggning att tas i bruk i Schwendi i april. Den renar vattnet så noggrant att det kan släppas ut i avloppet utan fara för miljön. Innan dess samlades vattnet in för behandling i München. 

1980

„Manager Magazin“, som är en av de ledande affärstidningarna i Tyskland, presenterar Siegfried Weishaupt på omslaget till aprilnumret. Temat är: „Oljekrisen öppnar attraktiva marknader“. Strategierna för framgångsrika företag för att hantera konsekvenserna av oljechocken är ämnet, och Siegfried Weishaupt är den viktigaste konversationspartnern. På omslagsbildet kastar en stor industribrännare sin enorma flamma i natthimlen för att ge porträttet av Siegfried Weishaupt en stämningsfull och dramatisk bakgrund.

Högsta precision i produktionen är som alltid en princip. Med en CNC-styrd dimensioneringsmaskin som visar resultatet digitalt kan varje artikel kontrolleras ännu mer exakt och mätresultatet kan registreras helt automatiskt. 

1981

Det uppvärmda munstyckshuvudet är en av de viktigaste innovationerna på den nya oljefinfördelningsbrännaren WL10. Med denna utveckling förvärms också lätt eldningsolja, vilket förbättrar startförhållandena för brännaren. Dessutom möjliggör denna teknik problemfri drift på pannor med särskilt låg värmeeffekt, som t.ex. i enfamiljshus. På grund av den utmärkta förbränningen hedras WL10-brännaren året därpå med miljömärket „Blauer Engel“. 

1982

Farväl till Max Weishaupt. Den 18. augusti, strax innan han hade fyllt 74 år, lämnade mannen som 1932 startade i en liten verkstad och vid företagets 50-årsjubileum ett företag av internationell rang. Tack vare företagets ekonomiska soliditet, men också hans personliga engagemang, utvecklades hans hemstad Schwendi till ett rikt stadssamhälle. Bilden visar Max Weishaupt med sin fru Sofie i trädgården vid sin villa. Som privatperson kände han sig nära knuten till sin familj.

Ett av de ledande tekniska museerna i världen, det tyska museet i München, har valt en Weishaupt-brännare som en demonstrationsanläggning - en WL2-oljebrännare och en WG1-gasfläktbrännare. I avdelningen för olja och naturgas presenteras besökare med verkliga utsläpps- och förbränningstekniska mätningar med mätutrustning.

1983

Weishaupt brännere nr 2 miljoner lämnar monteringslinjen i april. Det är en WG2-gasbrännare. Den kommer att doneras till projektet „Behindertes Kind“ (funktionshindrat barn) i staden Wuppertal.

108 unga män och kvinnor genomgår en utbildning på Weishaupt, som t.ex. kontorsassistent, hantverkare, maskinist, elektromekaniker, värmesystemelektriker och verktygstillverkare. De utgör 11 % av Schwendis anställda. Weishaupt ger således ett viktigt bidrag till utbildningen i regionen och rankas först i hela Tyskland. Företag i Tyskland har i genomsnitt 5 % under utbildning. 

1984

En ny typ av brännare kommer på marknaden. De stora brännarna i storlekarna 60 och 70 är början på generationen av industriella brännare med framstående kontroll- och förbränningstekniska egenskaper. Effektområdet för dessa gas-, olje- och kombibrännare varierar från 700 till 1100 kW.

Mer än hälften av de anställda har arbetat i företaget i mer än 10 år, 20 % även i mer än 20 år. Detta beror på attraktiva arbetsförhållanden, attraktivt arbetsinnehåll och den goda atmosfären i företaget.

1985

Renare miljö med olja och gas“ är temat för en konferens som hålls i Schwendi den 11. oktober. Här diskuterar ett stort antal yrkesverksamma en forskningsrapport som Weishaupt har publicerat om detta ämne. Forskningsrapporten är kritisk mot den tredje rapporten som publicerades 1984 av den tyska förbundsregeringen om utsläppsminskning, som ger en onyanserad bild av miljöpåverkan av uppvärmning med olja och gas i bostäder och små kommersiella byggnader. Företagets specialister presenterar de tekniska alternativ som redan kan användas för att minska utsläppen av skadliga ämnen. Därefter utarbetas en 20-sidig broschyr med viktig information och argument som trycks i en upplaga av 100 000 exemplar. Det skapar mycket uppmärksamhet.

I Egypten övertas Weishaupt-representationen av Delta Modern Service. innehavaren Said Owies får en grundlig utbildning i Schwendi.

1986

Monarch Frankrike kan fira sitt 25-årsjubileum. Dotterbolaget i Frankrike är det första och största. Det grundades ursprungligen i Paris. Efter en period i Thionville i Lorraine är det nu i Colmar. Med en omsättning på nästan 200 miljoner franc 1986 är Monarch-France det företag som har den största omsättningen i brännarindustrin i Frankrike. Företaget har 40 filialer och tekniska kontor, varav många redan finns i sina egna byggnader, som med ca. 300 anställda betjänar kunder över hela Frankrike.

Det italienska dotterbolaget flyttar till ett nybyggt huvudkontor i Saronno.

1987

För första gången omsätter Weishaupt-koncernen 300 miljoner D-mark. Det är de sensationella nyheterna från 55-årsjubileet. Balansomslutningen har nått 178 miljoner D-mark. Fabriken i Schwendi sysselsätter 983 personer. De 20 filialerna runt om i landet har 506 anställda och 613 i de tio utländska dotterbolagen. 37 % av omsättningen kommer från export, varav två tredjedelar via dotterbolagen.

Blumberg vid Donaueschingen öppnar ytterligare en filial.

1988

Regionen kring Bodensjön kommer från och med nu att hanteras och betjänas av den nya filialen i Ravensburg. Tidigare var det en representant som var ansvarig för detta område, ledd av Raymond Bärtschi, som många år tidigare hade instruerat Weishaupt i brännare. Bärtschi hade avyttrat representationen av hälsoskäl och hade gått bort kort därefter.

På Weishaupt finns det en tradition att ta väl hand om sina anställda. En gång i tiden byggde företagets grundare Max Weishaupt hem för inflyttade anställda. Nu är det Siegfried Weishaupt som inför en generös pensionsförsäkring.

1989

Farväl till Sofie Weishaupt. CO -partner och hustru till företagets grundare, Max Weishaupt, dog den 16 februari vid 81 års ålder. Under de avgörande åren när företaget expanderade var hon en trogen livskamrat och har på många områden hjälpt till att forma företagets öde. Fram till nyligen deltog hon aktivt i utvecklingen av företaget.

1990

Vilken framgång! Weishaupt Thermo Unit-pannan har knappast kommit in på marknaden innan pannan får många nomineringar: På en designmässa i Hannover „Industrie-Forum Design Hannover“ får Siegfried Weishaupt från finansminister Birgit Breuel från delstaten Niedersachsen den särskilda utmärkelsen för utmärkt design, och på hantverksmässan i München får Siegfried Weishaupt „Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistung für das Handwerk“. Också designinstitutionerna i Stuttgart och i delstaten Nordrhein-Westfalen samt juryn på fackmässan „Interclima“ i Paris belönar Thermo Unit. Inte bara på grund av det stora beröm av den nya produkten finns det anledning att glädja sig, utan också på grund av de stora försäljningssiffrorna. Redan under det första året på marknaden säljs mer än 10 000 stycken av denna Panna .

2 miljoner W-brännare har nu lämnat monteringslinjen. En absolut imponerande framgång - som fabriken och Weishaupt-tidningen „Weishaupt Report“ konstaterar helt enkelt „utan ytterligare kommentarer“.

1991

Aldrig tidigare har en Weishaupt-vimpel fladdrat på 6480 meters höjd - och det är förmodligen den första vimpeln från ett företag i energibranschen på ett 6000 meter högt berg! Jean Bernhard Gaumin, som leder ett bergsklättringsteam och energitekniker av profession, håller upp vimpeln framför kameran medan han och de åtta andra följeslagarna klättrar på berget Ausangate i Peres Andes bergskedjan i Peru.

Weishaupt har nu sålt tre miljoner brännare sedan 1952 - en ny milstolpe har uppnåtts. Brännaren är en kombibrännare av typen WGL30 och doneras till regionsjukhuset i Löbau i delstaten Sachsen.

1992

Weishaupt Forum-byggnaden invigs. Den festliga invigningen kommer att äga rum i maj i närvaro av arkitekten Richard Meier från New York, som designade den nya utställnings-, utbildnings- och personalbyggnaden. Efter två års konstruktion har fabriken i Schwendi fått sitt nya landmärke - byggt i puristisk stil och med precision ner till minsta detalj. En av höjdpunkterna i firandet med mer än 100 inbjudna gäster är konserten med den betydande samtida kompositören Philipp Glass, som representerar genren „minimal music“. Han framför själv sitt musikaliska verk „Opening“.

Kvalitetssäkringen hos Weishaupt är exemplarisk och uppfyller standarden ISO 9001 / EN 29001. Detta bekräftas av den tyska organisationen för certifierings- och kvalitetssäkringssystem, förkortat DQS, som har verifierat alla arbetsflöden från ordermottagande till kundtjänst. Således bekräftas det officiellt att företagets kvalitetssäkring lever upp till internationella standarder.

1993

Weishaupt får ett prestigefyllt pris för den nya byggnaden Weishaupt Forum. Byggnaden tilldelades det tyska arkitektpriset 1993. Priset delas ut till Siegfried Weishaupt av den tyska federala presidenten Rita Süssmuth vid ett festligt evenemang i regeringsbyggnaden i Bonn. Juryn säger att Richard Meiers Forum är ”värd en urbaniseringsprocess som förenar industriproduktion, utbildningsrum och utrymmen med betydande samtida konst i samma byggnad“.

Dotterbolag nr 14 är etableras i Sverige. En avdelning kommer att inrättas i staden Regensburg, som kommer att ansvara för östra Bayern och därmed utöka försäljnings- och servicenätverket. I Aten är företaget Energia etablerat, i Indien företaget Rajni och i Makedonien företaget Termoking.

1994

Den nya specialgaspannan „Weishaupt Thermo Gas“ kommer på marknaden. Den finns i sju storlekar från 9 till 34 kW, så den kan tillgodose alla behov när det gäller storlek och uppvärmningsbehov i en- eller flerfamiljshus. Pannan levereras förmonterad och förinställd från fabriken så att installation och idrifttagning blir mycket lätt för installatören. 

Siegfried Weishaupt väljs ut till president för European Burner Committee CEB. Förbundet grundades ursprungligen av Max Weishaupt, som också tjänstgjorde som president för förbundet.

1995

Utan tvekan skapad avRichard Meier: Den nya mässmontern används för första gången på ISH-mässan i Frankfurt och designades av den berömda arkitekten från New York. Formspråket, som redan uttrycks i Weishaupt Forum, de klassiska proportionerna och de lysande vita ytorna skiljer tydligt ut ståndet från många typiska mässstånd. Den ersätter montern som Hans Sukopp utvecklade 1963 och som under många år uttryckte sin kvalitet och tidlöshet.

40 år för Monarch Holland och samtidigt 70 års födelsedag för grundaren Ton Harmsen. Dubbeljubileum i Nederländerna. Ton Harmsen var en av de framsynta männen som hjälpte till att bana väg för olja- och senare gasförbränning i Europa. Han hade en nära anknytning till Weishaupt-familjen, inte bara i affärer utan också i vänskap.

1996

Stora investeringar i produktion förenklar och automatiserar produktionsprocessen. Ett nytt lagersystem för långa material hittar automatiskt artikeln från de 180 lådorna när datorns lagerhantering begär det. I det nya bearbetningscentret för plåt styrs hela arbetsprocessen av en dator. Med lasertekniken kan nästan vilken form som helst skapas. I det nya böjningscentret övertas arbetet av en robot (se foto): Den placerar arbetsstycket i maskinen, tar ut det böjda röret och placerar det färdiga arbetsstycket i en behållare som är klar.

Den nya kondenserande gaspannan „Weishaupt Thermo Condens“ är på marknaden. Värmeväxlaren består av en aluminium-kisellegering i gjutning som är mycket korrosionsbeständig. Med den speciella utformningen av värmeväxlaren kan kondenseringsvärmen (Vattenånga ) återvinnas från rökgaserna. Den kondenserande gaspannan Thermo Condens förbruker inte mycket Bränsle  och är mycket miljövänlig, eftersom den bara släpper ut en begränsad mängd Kväveoxid  och Kolmonoxid .

1997

Den digitala förbränningsprocessorn introduceras. Den installeras första gången på W40-brännaren (se foto). Den viktigaste delen är förbränningsprocessorn, där en mikroprocessor styr och övervakar alla funktioner. En databuss gör det möjligt att ansluta brännaren till ett övergripande styrsystem så att brännaren kan fjärrövervakas och felsökas. Gas- och oljebrännarna är byggda på samma tekniska plattform, vilket underlättar installation, drift, inställning, underhåll och val av olika nödvändiga reservdelar som kunden måste ha i lager. Det erbjuder också ett lägre pris.

När företaget firar sitt 65-årsjubileum är koncernens intäkter för hela koncernen 642 miljoner D-mark med en exportandel på 35 %. Balansomslutningen har ökat till 346 miljoner D-mark. Företaget har 2750 anställda, varav 1083 vid fabriken i Schwendi, 725 i de tyska filialerna, 188 i dotterbolaget Neuberger och 754 i de utländska dotterbolagen.

1998

Multiflam® kallas den nya brännartekniken, som kan minska kväveoxidutsläppen från oljeeldning i daglig drift, vilket hittills har verkat omöjligt. Utsläpp på mindre än 120 mg/kWh NOx  har nu blivit möjliga. Detta bekräftas av ett test i ett kloster i Baden-Württemberg, där värdena för de båda installerade Weishaupt-brännarna ständigt låg under 100 mg/kWh. Principen är att det flytande bränslet finfördelas med tre till fyra sekundära munstycken, vilka är anordnade koncentriskt i förhållande till det primära munstycket. Oljedimman från munstyckena blandas med förbränningsluften och rökgaserna från eldstaden och förångas delvis. Bränslet brinner sedan med en nästan blå primärflamma. Multiflam®-tekniken ger således optimal förbränning av Eo1 med kraftigt reducerad NOx  och fullständig och sotfri förbränning vid det lägsta luftöverskottet. Året efter levereras de första standardbrännarna.

1999

Weishaupt och arkitektur är en bra kombination. Ett annat exempel på denna tradition i företaget är det nya huvudkontoret för det schweiziska dotterbolaget i Geroldswil i Zürich. Byggnadens landmärke är byggd i stora glaspartier med solskydd, som vetter mot motorväg A1 och designades av den kända arkitekten Theo Hotz från Zürich. Arkitekturen är unik och byggnadsautomationen sparar energi och var en del av planen från början.

En ny tidsperiod börjar nu inom IT-området. Programvaran SAP R/3 implementeras på fabriken i Schwendi. Detta förenar arbetsprocesserna och kopplar samman alla områden av företagsekonomi. Från år 2000 är alla tyska filialer anslutna till varandra och från 2001 också alla dotterbolag. Syftet är en optimal hantering av varje enskild order.

2000

„Montage 2000“ är namnet på ett av de största investeringsprojekten i företagets historia. En befintlig fabrikshall för produktion av brännare måste byggas om och omvandlas till en ny modern fabriksbyggnad på 2300 m2. I slutet av året tas byggnaden i bruk. Syftet är att skapa optimala produktionsprocesser så att produktionen kan gå snabbt, flexibelt, personalanpassat, ekonomiskt och pålitligt. Det visar sig snart att förväntningarna har uppfyllts.

De populära kondenserande pannorna kompletteras med de nya WTC45 och WTC60 pannorna, som kan köras i ett effektområde upp till 62 kW. Pannorna kan ställas in i en kaskad på upp till fyra pannor, där upp till 240 kW kan genereras.

2001

50 år i samma företag - detta extraordinära jubileum kan Bruno Rothmaier fira den 1. oktober. 1951, vid 13 års ålder, var han lärling som maskinarbetare i företaget och har därmed varit involverad sedan den första brännaren byggdes i Schwendi.

Med en nominell Verkningsgrad  på 110 % ligger den nya pannserien „Weishaupt Thermo Condens-A“ inom det tekniskt möjliga. Det är en helt ny Panna  utvecklad av företagets egen forsknings- och utvecklingsavdelning med en helt ny uppfinning: SCOT-tekniken, som garanterar optimala förbränningsvärden oavsett gassammansättning och en konstant optimal förbränning under hela pannans livslängd.

Den goda atmosfären i företaget som skapats av arbetsinsatser, trivsel och förtroende är en bidragande faktor till våra kunders tillfredsställelse över hela världen.

Tradition för en vision. I varje generation.

Sedan företaget grundades av Max Weishaupt 1932 har det bara gått en väg - framåt. Också på grund av den starka familjetraditionen. Idag förvaltas företaget av Siegfried och Thomas Weishaupt.

Många anställda, samma DNA: Tillförlitlighet.

Hos Weishaupt är tillförlitlighet inte bara ett löfte. Det är en attityd. I varje individ. Pålitliga medarbetare som har arbetat på Weishaupt i många år är grunden för Weishaupts framgång. Många Weishaupt-anställda har arbetat med oss ​​i tre generationer eller i mer än 40 år. Vi som arbetsgivare är mycket stolta över det.

Arkitektur och konst. Tydliga linjer på Weishaupt.

Konstsamling

Samlingen innehåller bl.a. inkunabula från abstrakt expressionism - inklusive Mark Rothko - samt verk av den amerikanska pop-art konstnären Warhol och Lichtenstein. Josef Albers och Max Bill representerar den abstrakta konsten.

Konstsamlingen
Weishaupt Forum
Weishaupt Forum

Det vita Weishaupt-forumet vid Schwendi-fabriken är ett skulpturellt landmärke designat av den amerikanska arkitekten Richard Meier. Byggnaden används dagligen för många ändamål i företaget och är ett uttryck för företagets anda: Tydlighet, värde och funktionalitet.

Up