Please select a page template in page properties.

Golvstående, kondenserande gaspannor. Effektiva, sparsamma och med hög effekt.

Den kondenserande gaspannan Weishaupt Thermo Condens® WTC-GB (120 upp till 300 kW).

De kondenserande gaspannorna finns i olika storlekar från 120 till 300 kW och är perfekta för större byggnader. De använder nästan hela energiinnehållet i bränslet och omvandlar det effektivt till värme. Kännetecknande för pannorna är den särskilt tysta driften, den höga säkerheten och långa livslängden.

Spara energi
Hög effektivitet

Kapacitetsfaktorn motsvarar ett Värmevärde  på 110,3 % och ett Brännvärde  på 99,4 % . Därmed har man nått de yttersta gränserna för vad som är fysikaliskt möjligt

Fördelar
Stort effektområde

Med en effekt från 120 upp till 300 kW är WTC-GB perfekt för uppvärmning av större byggnader. Upp till fyra pannor kan kopplas ihop (kaskad), där upp till 1160 kW kan uppnås.

Tyst drift

Driftljudet reduceras effektivt av den integrerade insugningsljuddämparen (upp till 210 kW).

Högsta säkerhet

Ett elektroniskt övervakningssystem styr WTC-GB-pannans värmeekonomi via sensorer i rökgaserna, i fram- och returledningen och via en vattenbristkontakt. 

Högsta kvalitetsstandard

Bakom Weishaupts Kondenserande system  ligger flera års erfarenhet och utvecklingsarbete. Vid tillverkningen används därför endast noga utvalda material och komponenter.

Installation
Gränssnitt-optioner

Det är möjligt via ett gränssnitt (valfritt) att ansluta till byggnadsautomationssystem eller skapa en individuell styrning och övervakning.

Användarvänlig manövrering

Pannan kan levereras med fjärrstyrningsenheten WCM-FS. Den är utrustad med en lättförståelig meny med klartextvisning och en upplyst fyrradig Display . Inställningarna för Weishaupt Thermo Condens-pannan sker via en mobil manöverenhet på pannan eller i bostaden. Fjärrstyrning och fjärrservice av pannan (t. ex. via Internet) är även möjligt med Weishaupts kommunikationsmodul WCM-COM (valfritt).

Systemtillbehör

Weishaupt erbjuder en omfattande mängd tillbehör. Från avgassystem,Varmvattenberedare , hydraulikkomponenter, reglerstyrningar ända till solfångare för varmvattenuppvärmning eller som värmestöd kommer allt från en och samma källa och är därför optimalt anpassade för varandra.

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

Energieffektivitetsmärkning für värmesystem. Som stöd vid beslutsfattandet.

Märkningen är redan känd för apparater som kylskåp, tvättmaskiner och tv-apparater och nu finns den även för värmetekniska apparater. Förutom energimärket finns även tekniska data och parametrar tillgängliga för köp av ett nytt Värmesystem .

Effizienzlabel Heizsysteme

Weishaupt Thermo Condens® WTC-GB (120 - 300 kW)

Model

Min. effekt Qc
Maks. effekt Qc
Bränsle
Verkningsgrad Eta100 (Hi)
Verkningsgrad Eta30 (Hi)
Energieffektivitet märkning rumsuppvärmning
Labelspektrum för rumsuppvärmning

Bredd
Djup
Höjd
Vikt
Model

Min. effekt Qc
Maks. effekt Qc
Bränsle
Verkningsgrad Eta100 (Hi)
Verkningsgrad Eta30 (Hi)
Energieffektivitet märkning rumsuppvärmning
Labelspektrum för rumsuppvärmning

Bredd
Djup
Höjd
Vikt
WTC-GB-120-A

23,0 kW
115,9 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL
98,4 %
108,8 %
A

680,0 mm
953,0 mm
163,000 kg
WTC-GB-170-A

27,0 kW
161,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL
98,4 %
108,8 %
A

680,0 mm
953,0 mm
182,000 kg
WTC-GB-210-A

44,0 kW
200,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL
98,4 %
108,8 %
A

680,0 mm
1205,0 mm
212,000 kg
WTC-GB-250-A

48,0 kW
239,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL
98,4 %
108,8 %
A

680,0 mm
1205,0 mm
225,000 kg
WTC-GB-300-A

53,0 kW
276,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL
98,4 %
108,8 %
A

680,0 mm
1205,0 mm
242,000 kg

WTC-GB Hög effekt och effektivitet.

Kännetecknande för pannorna är tyst drift, optimala säkerhetssystem och lång livslängd. I en kaskadlösning uppnås effekter på upp till 1.200 kW.

Systemtillbehör

  • För kaskader på upp till fyra WTC-GB 300-pannor
Opener
Systemdelning

  • För separata pannor eller pannor i kaskad
Opener
Extra säkerhet

  • Rökgas- och lufttryckvakt är standardutrustning
Opener

Dina frågor.Våra svar avseende installationer för uppvärmning.

En Weishaupt kondenserande panna med en verkningsgrad på 110 %. Hur kan det stämma?

På grund av den speciella konstruktionen av värmevexlarens yta kan den kondenserande pannan dra ut förbränningsvärmen, men också ångbildningsvärmen från rökgaserna, varefter värmen leds till pannan. Rökgaserna kondenserar i värmeväxlaren och avger den värme som genereras till pannan. På så sätt kan den beräknade effektiviteten överstiga den teoretiska gränsen på 100 %.

Up