Please select a page template in page properties.

Weishaupt. Ett säkert val.

Namnet Weishaupt står för tillförlitlighet, hög kvalitet och utmärkt service. Som ett ägarstyrt, medelstort familjeföretag är vi tillräckligt stora för att vår energiteknik skall vara en global framgång. Samtidigt är vi tillräckligt små för att kunna agera oberoende, ansvartagande, flexibelt och konsekvent på marknaden.

Tillförlitlig forskning

På Weishaupts centrum för forskning och utveckling arbetar ca 100 specialiserade tekniker, konstruktörer och ingenjörer med att utveckla innovative och tekniska produkter för serietillverkning. Här läggs grunden för Weishaupts tillförlitliga teknik.

Tillförlitlig tillverkning

Högsta kvalitet och precision är våra krav. Kunskapen hos våra kvalificerade medarbetare återfinns i varje produkt och är en förutsättning för företagets lyckade tillväxt. Hos Weishaupt är det bara riktigt välgenomtänkta och testade produkter och tillbehör som släpps ut på marknaden för att säkerställa att de fungerar tillförlitligt hos kunden.

Tillförlitlig service

För oss på Weishaupt är bra service en viktig del i vårt utbud av tjänster. Kompetenta specialister finns tillgängliga för våra kunder närhelst de behöver oss – dygnet runt, året om. Genom att regelbundet utbilda våra servicetekniker, samarbetspartner och vor försjälningspersonal säkerställer vi att de håller sig uppdaterade om de senaste produkterna och tekniken samt hur denna kunskap skall förmedlas och användas i praktiken. Därför garanterar vi en tillförlitlig service.

Framtiden inom energiteknik. Vill du vara med?

Världen förändras. Också inom energiteknik. På Weishaupt arbetar vi varje dag för att använda världens Energiresurser  på ett ansvarsfullt sätt. Du kan vara en del av denna vision.

Weishaupt. I siffror.

0kvadratmeter Forsknings- och Utvecklingscentrum i Schwendi
0medarbetare i Weishaupt koncernen över hela världen
0miljoner Euro i omsättning år 2023
0filialer i Tyskland
0dotterbolag i Weishaupt koncernen i hela världen
0länder med Weishaupt representanter och filialer
Weltkarte Standorte

Weishaupt kontor. Överallt i världen.

Allt inom värme. Från en och samma leverantör.

Energiteknik

Weishaupts kondenserande gaspannor, brännare, värmepumpar och solfångare utmärker sig genom sin långa livslängd och sin ekonomiska och tillförlitliga drift. De tillverkas i Tyskland och i Schweiz.

www.weishaupt.de
Energivinster

BauGrund Süd tillhör de ledande företagen inom marknära geotermi. Med en samlad erfarenhet från över 20 500 monterade anläggningar, långt över 3 miljoner borrmeter samt en maskinpark på över 40 borrinstrument kan företaget erbjuda helheltslösningar i form av ett komplett paket bestående av både värmepump, borrning och service.

www.baugrundsued.de
Energistyrning

Neuberger gör byggnader effektiva. Genom en intelligent sammankoppling och styrning av byggnadstekniska anläggningar minimeras energiförbrukningen i större byggnader och komplex.

www.neuberger.net

På Weishaupt betyder samarbete: Att vara pålitlig.

Mycket motiverade, kreativa, kvalitetsmedvetna och kostnadsmedvetna leverantörer har varit av stor vikt för Weishaupts framgång. Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi ständigt med att förbättra våra produkter och hela leveranskedjan. Ett samarbete under många år förutsätter ett öppet och ömsesidigt samarbete.

Weishaupt: En framgångssaga. Sedan 1952.

Weishaupt är ett företag med långa traditioner. I mer än 70 år har företaget utvecklat och byggt värmeteknik i den södra tyska staden Schwendi. Det började med oljebrännare och idag har Weishaupt ett brett kunnande inom energiteknik, energivinster och energistyrning.

Up