Please select a page template in page properties.

Modern kondenseringsteknik. Till flerfamiljshus och industribyggnader.

Den kondenserande gaspannan Weishaupt Thermo Condens® WTC-GW/GB (45, 60, 80, 100 kW).

Dessa kraftfulla, kompakta och kondenserande pannor kan lätt värma byggnader på ca. 500 kvm. Med kaskadlösninger på maximalt 8 pannor kan man generera upp till 800 kW - flexibelt, platsbesparande och säkert.

Spara energi
Hög energieffektivitet

Den högeffektiva värmeväxlaren, där den producerade värmen avges till värmevattnet, är tillverkad i en aluminium/kisel-sandgjutning, vars värmeledningsförmågan är 7 gånger högre än rostfritt stål. Det resulterar i en mycket hög nyttjandegrad. Dessutom skyddar den glasliknande beläggningen som uppstår vid produktionen mot korrosion och smuts.

Stort moduleringsområde

Det stora moduleringsområdet på upp till 1:8 ger en kontinuerlig brännardrift - även när lasten gradvis minskas.

Olika gastyper

Den kondenserande gaspannan är som standard utrustad med förbränningsregleringssystemet SCOT och anpassar sig till den rådande gaskvaliteten helt själv. Det självkalibrerande systemet reagerar således på olika iblandningar av t.ex. biometan eller på miljö- och temperaturinfluenser. Det är därför också möjligt att tillsätta upp till 20 % väte. Gasanvändningen är därmed alltid optimerad – i effektivitet, sparsamhet och säkerhet.

Fördelar
Optimerad värmeväxlare

Genom att fördela vattenflödet över flera parallella kanaler är det inte nödvändigt att öka tvärsnittet. På detta sätt minskas motståndet och tryckförlust undviks. Detta ger en enkel hydraulisk lösning.

Enkel manövrering

Förutom manövrering via pannans manöverenhet är det möjligt att ansluta pannan till nätet eller till WEM-Portalen med ett LAN-gränssnitt, som finns som standard. 

Tyst drift

Tack vare den modulerande varvtalsanpassningen av fläkten är driftljudet mycket lågt.

Installation
Montering på vägg

De kondenserande gaspannorna kan med en värmeeffekt på 100 kW och en vikt på 95 kg monteras på väggen. Om väggen i fråga inte är lämplig för denna vikt, rekommenderas att använda den speciella monteringsskenan från Weishaupt. Det finns även utrustning för montering av rören för fram- och returledning, gastillförsel, kondensat och avgas. Pannorna kan installeras i en kaskad av upp till 8 pannor för en total effekt på 800 kW placerade i olika uppställningar (i rad, vinkelrätt eller rygg mot rygg) beroende på de lokala platsförhållandena.

Uppställning på golv

Om det finns tillräckligt med utrymme i rummet kan det finnas fördelar med att välja en gaspanna som står på golvet. Om man i samband med en energirenovering byter ut en golvpanna mot en ny golvpanna är det oftast enkelt att koppla den till de befintliga rören om den nya pannan ska stå på samma plats.

Systemtillbehör

Weishaupt har ett stort sortiment med tillbehör – allt från avgassystem, Varmvattenberedare , hydrauliska komponenter, regleringar till solfångare för varmvattenberedning eller som värmeunderstöd – där allt kommer från en och samma tillverkare och är optimalt anpassade till varandra.

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

Energieffektivitetsmärkning für värmesystem. Som stöd vid beslutsfattandet.

Märkningen är redan känd för apparater som kylskåp, tvättmaskiner och tv-apparater och nu finns den även för värmetekniska apparater. Förutom energimärket finns även tekniska data och parametrar tillgängliga för köp av ett nytt Värmesystem .

Effizienzlabel Heizsysteme

Weishaupt Thermo Condens WTC-GW/GB (45, 60, 80, 100 kW)

Modell

Min. effekt Qc
Maks. effekt Qc
Bränsle
Verkningsgrad Eta100 (Hi)
Verkningsgrad Eta30 (Hi)
Energieffektivitet märkning rumsuppvärmning
Labelspektrum för rumsuppvärmning

Bredd
Djup
Höjd
Vikt
Modell

Min. effekt Qc
Maks. effekt Qc
Bränsle
Verkningsgrad Eta100 (Hi)
Verkningsgrad Eta30 (Hi)
Energieffektivitet märkning rumsuppvärmning
Labelspektrum för rumsuppvärmning

Bredd
Djup
Höjd
Vikt
WTC-GW 45-B H-0

6,9 kW
45,2 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol P
98,5 %
109,3 %
A
A+++ - D

640,0 mm
500,0 mm
792,0 mm
77,000 kg
WTC-GW 60-B H-0

6,9 kW
60,1 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol P
98,3 %
109,4 %
A
A+++ - D

640,0 mm
500,0 mm
792,0 mm
77,000 kg
WTC-GW 80-A

13,4 kW
77,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL
99,6 %
109,9 %
A

640,0 mm
600,0 mm
792,0 mm
95,000 kg
WTC-GW 100-A

13,4 kW
94,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL
99,1 %
109,7 %
A

640,0 mm
600,0 mm
792,0 mm
95,000 kg
WTC-GB 45-B H-0

6,9 kW
45,2 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
98,5 %
109,3 %
A
A+++ - D

680,0 mm
500,0 mm
1 181,0 mm
113,000 kg
WTC-GB 60-B H-0

6,9 kW
60,1 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
98,3 %
109,4 %
A
A+++ - D

680,0 mm
500,0 mm
1 181,0 mm
113,000 kg
WTC-GB 80-A H-0

13,4 kW
77,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
99,6 %
109,9 %
A

680,0 mm
600,0 mm
1 249,0 mm
133,000 kg
WTC-GB 100-A H-0

13,4 kW
94,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
99,1 %
109,7 %
A

680,0 mm
600,0 mm
1 249,0 mm
133,000 kg

WTC-GW/GB (45, 60, 80, 100 kW). Kompakt och högeffektiv.

Kraftfull, effektiv och med möjlighet till kaskadlösningar. Med 8 pannor, vilket är det maximala antalet vid kaskad, får man en panneffekt på 800 kW. Flexibel drift och installation i kombination med modern styrning och övervakning.

Intuitiv manövrering

  • Enkel manövrering med vrid- och tryckknappen
  • Lätt att hitta information och att justera
Opener
Kompakt konstruktion

  • Vattnet är uppdelat i flera parallella kanaler
  • Betydligt lägre motstånd
Opener
Lätt att underhålla

  • Stora inspektionsöppningar underlättar rengöringen
Opener

Dina frågor.Våra svar avseende installationer för uppvärmning.

En Weishaupt kondenserande panna med en verkningsgrad på 110 %. Hur kan det stämma?

På grund av den speciella konstruktionen av värmevexlarens yta kan den kondenserande pannan dra ut förbränningsvärmen, men också ångbildningsvärmen från rökgaserna, varefter värmen leds till pannan. Rökgaserna kondenserar i värmeväxlaren och avger den värme som genereras till pannan. På så sätt kan den beräknade effektiviteten överstiga den teoretiska gränsen på 100 %.

Up