Please select a page template in page properties.

Hållbar värme. Från förnybara energikällor.

Värmepumpar omvandlar energin som finns i den omgivande miljön till värme istället för att förbränna gas eller olja. Som värmekällor används luft, jord och berg. Solvärme passar perfekt för varmvattenberedning och som ett komplement till rumsuppvärmningen - och är både för värmepumpar och för kondenserande pannor en idealisk lösning som förnybar energi.

Miljövänlig och sparsam: Uppvärmning med förnybar energi.

Värmepumpar. Sparsamma, effektiva och tysta.

Weishaupt värmepumpar är bland de mest effektiva och tysta värmepumparna på marknaden. Oavsett om värmen utvinns från luften, marken eller från berget kan du vara säker på att värmepumpen går ekonomiskt och pålitligt.

Produktfördelar

 • Värme från jorden, berget eller luften
 • Effektivt och ekonomisk
 • Tyst drift
Filter:

Solfångarsystem. Dra nytta av solens energi.

Solfångare från Weishaupt är ideala som komplement till kondenserande pannsystem och värmepumpar. Kollektorerna är robusta och väderbeständiga. De passar bra både till varmvattenberedning och som komplement till värmeförsörjningen. Med en kombinerad anläggning kan man spara upp till 30 % av den årliga bränsleförbrukningen.

Produktfördelar

 • Dra nytta av gratis energi från solen
 • Värmer varmvatten och bostad
 • Robust och väderbeständig

Värmepumpar. Sparsamma, effektiva och tysta.

Weishaupt värmepumpar är bland de mest effektiva och tysta värmepumparna på marknaden. Oavsett om värmen utvinns från luften, marken eller från berget kan du vara säker på att värmepumpen går ekonomiskt och pålitligt.

Produktfördelar

 • Värme från jorden, berget eller luften
 • Effektivt och ekonomisk
 • Tyst drift
Filter:

Solfångarsystem. Dra nytta av solens energi.

Solfångare från Weishaupt är ideala som komplement till kondenserande pannsystem och värmepumpar. Kollektorerna är robusta och väderbeständiga. De passar bra både till varmvattenberedning och som komplement till värmeförsörjningen. Med en kombinerad anläggning kan man spara upp till 30 % av den årliga bränsleförbrukningen.

Produktfördelar

 • Dra nytta av gratis energi från solen
 • Värmer varmvatten och bostad
 • Robust och väderbeständig
Up