Please select a page template in page properties.

Hållbar värme. Från förnybara energikällor.

Värmepumpar omvandlar energin som finns i den omgivande miljön till värme istället för att förbränna gas eller olja. Som värmekällor används luft, jord och berg. Solvärme passar perfekt för varmvattenberedning och som ett komplement till rumsuppvärmningen - och är både för värmepumpar och för kondenserande pannor en idealisk lösning som förnybar energi.

Miljövänlig och sparsam: Uppvärmning med förnybar energi.

Värmepumpar. Sparsamma, effektiva och tysta.

Weishaupt värmepumpar är bland de mest effektiva och tysta värmepumparna på marknaden. Oavsett om värmen utvinns från luften, marken eller från berget kan du vara säker på att värmepumpen går ekonomiskt och pålitligt.

Produktfördelar

 • Värme från jorden, berget eller luften
 • Effektiva och ekonomiska
 • Tyst drift
Filter:

Hur en värmepump fungerar. I korthet.

En värmepump tar upp energi från omgivningen - från luft, jord eller berg - via en värmeväxlare och överför energin till köldmediet i kylkretsen. Detta gör att temperaturen på köldmediet stiger och det övergår i ånga (1). I ångform ökas trycket på köldmediet, d.v.s. komprimeras, genom den elektriskt drivna kompressorn (2). Detta värmer upp köldmediet igen. Köldmediet avger denna värme till värmekretsen via värmeväxlaren. Denna värmeväxlare kallas en kondensor (3) eftersom huvuddelen av den överförda energin erhålls genom kondensation. Det nu flytande, kallare och fortfarande trycksatta köldmediet reduceras igen via en expansionsventil (4) och matas till värmepumpens värmeupptagande sida. Detta avslutar kylningscykeln och startar igen.

Solfångarsystem. Dra nytta av solens energi.

Solfångare från Weishaupt är ideala som komplement till kondenserande pannsystem och värmepumpar. Kollektorerna är robusta och väderbeständiga. De passar bra både till varmvattenberedning och som komplement till värmeförsörjningen. Med en kombinerad anläggning kan man spara upp till 30 % av den årliga bränsleförbrukningen.

Produktfördelar

 • Drar nytta av gratis energi från solen
 • Värmer varmvatten och bostad
 • Robusta och väderbeständiga

Värmepumpar. Sparsamma, effektiva och tysta.

Weishaupt värmepumpar är bland de mest effektiva och tysta värmepumparna på marknaden. Oavsett om värmen utvinns från luften, marken eller från berget kan du vara säker på att värmepumpen går ekonomiskt och pålitligt.

Produktfördelar

 • Värme från jorden, berget eller luften
 • Effektiva och ekonomiska
 • Tyst drift
Filter:

Hur en värmepump fungerar. I korthet.

En värmepump tar upp energi från omgivningen - från luft, jord eller berg - via en värmeväxlare och överför energin till köldmediet i kylkretsen. Detta gör att temperaturen på köldmediet stiger och det övergår i ånga (1). I ångform ökas trycket på köldmediet, d.v.s. komprimeras, genom den elektriskt drivna kompressorn (2). Detta värmer upp köldmediet igen. Köldmediet avger denna värme till värmekretsen via värmeväxlaren. Denna värmeväxlare kallas en kondensor (3) eftersom huvuddelen av den överförda energin erhålls genom kondensation. Det nu flytande, kallare och fortfarande trycksatta köldmediet reduceras igen via en expansionsventil (4) och matas till värmepumpens värmeupptagande sida. Detta avslutar kylningscykeln och startar igen.

Solfångarsystem. Dra nytta av solens energi.

Solfångare från Weishaupt är ideala som komplement till kondenserande pannsystem och värmepumpar. Kollektorerna är robusta och väderbeständiga. De passar bra både till varmvattenberedning och som komplement till värmeförsörjningen. Med en kombinerad anläggning kan man spara upp till 30 % av den årliga bränsleförbrukningen.

Produktfördelar

 • Drar nytta av gratis energi från solen
 • Värmer varmvatten och bostad
 • Robusta och väderbeständiga
Up