Please select a page template in page properties.

Energieffektivitets- märkning för värmesystem. Översikt över detaljerna.

Hitta energieffektiviteten och jämför.

Effizienzlabel Heizsysteme

En energimärkning. Många fördelar.

Tanken bakom

Märkningen baseras på riktlinjer från den Europeiska Unionen (EU) och skall ligga till grund för att konsumenten skall kunna jämföra olika Värmesystem  med varandra. Tack vare den av EU-kommissionen fastställda beräkningsmetoden finns det ett förbestämt enhetligt och standardiserat tillvägagångssätt för detta.


Fördelar

Vägledning och kategorisering är viktigt. Etiketterna visar energieffektiviteten i enlighet med bestämda standarder. Dessa måste dock inte nödvändigtvis vara dominerande i ett privat hushåll. Flera faktorer påverkar ett värmesystems energieffektivitet och förbrukning: Hur varmt skall det vara i bostaden? Hur stor är varmvattenförbrukningen? Finns det golvvärme? Ett köp bör därför alltså inte enbart beslutas utifrån vad som står på energieffektivitetsetiketten.


 

Energimärkning (produktetikett)

Alla Värmesystem  är försedd med en så kallad produktetikett. Detta indikerar energieffektiviteten för rumsuppvärmning och möjligen också för tappvattenberedningen. För vissa system anges också flera andra värden, t.ex. ljudnivå.


Märkning för komplett anläggning 

Denna etiketten berättar mer än produktetiketten. Den anger energieffektiviteten för ett komplett Värmesystem  som t.ex. ett Värmesystem  med styrning och Varmvattenberedare . Extra anslutna enheter som solfångare ingår också.


 

ErP-produktetikett

ErP-produktetikett Den enkla förklaringen.

Det finns olika produktetiketter för de olika produkttyperna: Till exempel får varmvattenberedaren på en kondenserande Panna  med integrerad Varmvattenberedare  också en energimärkning och på splitvärmepumpar mäts också ljudet.

Up