Please select a page template in page properties.

Modern kondenseringsteknik. Golvstående i stället för vägghängd.

Den kondenserande gaspannan från Weishaupt WTC-GB S med sockel.

Den kondenserande gaspannan WTC-GB S med sockel är identisk med WTC-GW, utom sockeln, och används i rum med lågt tak där det inte går att montera pannan på väggen, eller i samband med byte av en golvstående Panna .

Teknik
Noggrant testad teknik

Pannan WTC-GB S med sockel har samma tekniska fördelar som den vägghängda WTC-GW erbjuder - både den höga effektiviteten, den självkalibrerande regleringen samt den användarvänliga styrningen via styrenheten på pannan eller via webben eller en app.

Utföranden

Pannorna finns i en 15 och i en 25 kW utförande. Det finns två sockelhöjder att välja mellan - 20 och 40 cm. Pannorna kan levereras med eller utan växelventil för varmvatten (W och H).

Användningsområden
Idealisk lösning vid begränsat utrymme.

Ofta saknas väggutrymme i pannrummet för det nya systemet. Här kan den kondenserande pannan för installation på golvet vara en lösning

Perfekt vid modernisering

De flesta kondenserande pannorna installeras i samband med en modernisering och ersätter ofta en golvstående Panna .

Kvalitet
Lång livslängd

Bakom Weishaupts Kondenserande system  ligger flera års erfarenhet och utvecklingsarbete. Vid tillverkningen används därför endast noga utvalda material och komponenter.

Systemtillbehör

Weishaupt erbjuder en omfattande mängd tillbehör. Allt tillverkas av samma leverantör och är därför optimalt anpassade för varandra.

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

Energieffektivitetsmärkning für värmesystem. Som stöd vid beslutsfattandet.

Märkningen är redan känd för apparater som kylskåp, tvättmaskiner och tv-apparater och nu finns den även för värmetekniska apparater. Förutom energimärket finns även tekniska data och parametrar tillgängliga för köp av ett nytt Värmesystem .

Effizienzlabel Heizsysteme

Kondenserande gaspanna WTC-GB S med sockel

Modell

Min. effekt Qc
Maks. effekt Qc
Bränsle
Nominell verkningsgrad vid 40/30 (Hi)
Nominell verkningsgrad vid 40/30 (Hs)
Energieffektivitet märkning rumsuppvärmning
Labelspektrum för rumsuppvärmning

Bredd
Djup
Höjd
Vikt
Modell

Min. effekt Qc
Maks. effekt Qc
Bränsle
Nominell verkningsgrad vid 40/30 (Hi)
Nominell verkningsgrad vid 40/30 (Hs)
Energieffektivitet märkning rumsuppvärmning
Labelspektrum för rumsuppvärmning

Bredd
Djup
Höjd
Vikt
WTC-GB 15-B S20-H

2,0 kW
14,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
99,2 %
A
A+++ - D

600,0 mm
600,0 mm
1 006,0 mm
69,000 kg
WTC-GB 25-B S20-H

3,0 kW
24,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
99,2 %
A
A+++ - D

600,0 mm
600,0 mm
1 006,0 mm
75,000 kg
WTC-GB 15-B S40-H

2,0 kW
14,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
99,2 %
A
A+++ - D

600,0 mm
600,0 mm
1 204,0 mm
72,000 kg
WTC-GB 25-B S40-H

3,0 kW
24,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
99,2 %
A
A+++ - D

600,0 mm
600,0 mm
1 204,0 mm
78,000 kg
WTC-GB 15-B S20-W

2,0 kW
14,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
99,2 %
A
A+++ - D

600,0 mm
600,0 mm
1 006,0 mm
69,000 kg
WTC-GB 25-B S20-W

3,0 kW
24,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
99,2 %
A
A+++ - D

600,0 mm
600,0 mm
1 006,0 mm
75,000 kg
WTC-GB 15-B S40-W

2,0 kW
14,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
99,2 %
A
A+++ - D

600,0 mm
600,0 mm
1 204,0 mm
72,000 kg
WTC-GB 25-B S40-W

3,0 kW
24,0 kW
Naturgas E/H, Naturgas LL, Gasol B/P
110,1 %
99,2 %
A
A+++ - D

600,0 mm
600,0 mm
1 204,0 mm
78,000 kg

WTC-GB S Den stående varianten.

Flexibel att installera – både vid nybyggnation och modernisering. Den kondenserande gaspannan som uppfyller kraven stående. 

Intuitiv manövrering

  • Enkel manövrering med vrid- och tryckknappen
  • Lätt att hitta information och att justera
Opener
Manövrering via smartphone

  • Kan manövreras via WEM-Portalen
  • Användning kan ske via app för iOS eller Android eller en webbläsare
Opener
Manövrering från bostaden

  • Manöverenhet valfritt i bostaden - en enkel och estetisk lösning
  • Möjligt att manövrera pannan från vardagsrummet
Opener

Dina frågor.Våra svar avseende installationer för uppvärmning.

En Weishaupt kondenserande panna med en verkningsgrad på 110 %. Hur kan det stämma?

På grund av den speciella konstruktionen av värmevexlarens yta kan den kondenserande pannan dra ut förbränningsvärmen, men också ångbildningsvärmen från rökgaserna, varefter värmen leds till pannan. Rökgaserna kondenserar i värmeväxlaren och avger den värme som genereras till pannan. På så sätt kan den beräknade effektiviteten överstiga den teoretiska gränsen på 100 %.

Up