Please select a page template in page properties.

Kompakt kondenserande gaspanna. För det stora behovet.

Den kondenserande gaspannan Weishaupt Thermo Condens® WTC-GB (470-620 kW).

Den kondenserande gaspannan WTC-GB från Weishaupt ger upp till 620 kW trots sin kompakta design och kan enkelt och effektivt värma upp stora bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. 

Låg energiförbrukning
Mycket effektiv värmeväxlare

Den högeffektiva värmeväxlaren, där den alstrade värmen överförs till varmvattnet, består av en aluminium-kisel-sandgjutning, som kan överföra värmen 7 gånger mer effektivt än rostfritt stål. Dessutom är materialet mycket korrosionsbeständigt.

Modulerande drift

Den kondenserande pannan anpassar sin prestanda steglöst till värmebehovet. Modulationsförhållandet är ca. 1:10 (620) / 1:8 (470)! Den kontinuerliga brännardriften ökar effektiviteten avsevärt.

Minimerad strömförbrukning

Synkronmotorn i brännaren är energieffektiv, och inte bara på grund av att motorn justerar sin prestanda, utan också på grund av sin speciella konstruktion. Synkronmotorn tillhör effektivitetsklassen IE5 - den mest energieffektiva klassen.

Särskilda fördelar
PLN-brännare

Pannorna anpassar prestandan steglöst i förhållande till det aktuella värmebehovet. Från 60 kW och uppåt går brännaren kontinuerligt och det ökar pannans Verkningsgrad . Även emissionsvärdena är extremt låga eftersom gas och Förbränningsluft  blandas homogent innan de förbränns på ytan av brännarröret.

Kaskadlösning

Om det finns behov av en värmelösning som kan ge ännu mer kan flera WTC-GB pannor kopplas ihop i en kaskad, varvid upp till 2480 kW kan genereras. Pannorna i kaskaden styrs av kontrollenheten från Weishaupt. Det är således inga problem att sätta ihop ett extra kraftfullt system.

Lätt att utföra service

Med de stora inspektionsöppningarna på sidan av pannan är det enkelt att rengöra värmeväxlaren och därmed behålla den höga effektiviteten.

Regleringssystem

Med den standardmonterade styrningen är det möjligt att reglera upp till 4 kretsar (t.ex. 3 Värmekretsar  och 1 Varmvattenberedare ). Med tilläggsmoduler, som är tillval, blir det möjligt att reglera ännu fler värme- och varmvattenkretsar.
Du kan fjärrstyra och fjärrövervaka pannan från WEM (Weishaupt Energie Management) -portalen.

Installering
Kräver inte mycket utrymme

Pannan är inte mer än 1,6 m djup, ca. 1,5 m hög och endast 68 cm bred. Så den nya WTC-GB 620 kräver inte mycket utrymme jämfört med den stora mängd energi på upp till 620 kW som den kan generera. Pannan kan transporteras genom nästan alla dörröppningar och väger inkl. brännere bara 450 kg (470 kW: ~370 kg).

Filtrerad förbränningsluft

Pannan är som standard utrustad med ett förfilter, som filtrerar den insugna förbränningsluften i två steg. Filtret skyddar brännarens yta från smuts och det är lätt att ta bort infångad smuts från filterytan.

Hydrauliktillbehör

Weishaupt erbjuder mycket olika tillbehör som tex. avgaskomponenter, hydraulmoduler och säkerhetsutrustning, som gör det enklare att dimensionera och installera pannan. Hydraulikmodulerna är för övrigt utrustade med ett avancerat isoleringshölje, som inte bara isolerar bra, utan även är enkelt att installera.

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

Weishaupt Thermo Condens® WTC-GB (470-620 kW)

Modell

Bränsle

Min. panneffekt 50/30 °C
Max. panneffekt 50/30 °C
Max. rökgastemp. 80/60 °C
Ljudtrycksnivå
Max. drifttryck

Bredd
Höjd
Djup
Vikt
Modell

Bränsle

Min. panneffekt 50/30 °C
Max. panneffekt 50/30 °C
Max. rökgastemp. 80/60 °C
Ljudtrycksnivå
Max. drifttryck

Bredd
Höjd
Djup
Vikt
WTC-GB 470-A

Naturgas E/H, Naturgas LL

59,0 kW
471,0 kW
68
64 dB
6,0 bar

680,0 mm
1 531,0 mm
1592,0 mm
370,000 kg
WTC-GB 470-A

Gasol B/P

59,0 kW
471,0 kW
68
64 dB
6,0 bar

680,0 mm
1 531,0 mm
1592,0 mm
370,000 kg
WTC-GB 620-A

Naturgas E/H, Naturgas LL

62,0 kW
620,0 kW
68
64 dB
6,0 bar

680,0 mm
1 531,0 mm
1592,0 mm
430,000 kg
WTC-GB 620-A

Gasol B/P

62,0 kW
620,0 kW
68
64 dB
6,0 bar

680,0 mm
1 531,0 mm
1592,0 mm
430,000 kg

WTC-GB 470-620 Maximal prestanda på minimalt utrymme

Allt från värmeväxlaren, de mycket effektiva pumparna över till det stora moduleringsområdet. - Pannan WTC-GB kombinerar modern kondenseringsteknik med imponerande krafter på minimalt utrymme och är därmed topptrimmad vad gäller effektivitet och tillförlitlighet.

Många inställningsmöjligheter

  • Pannan manövreras genom att vrida och trycka på vredet

  • Det är enkelt att hitta information och ändra inställningar

Opener
Värmeväxlare

  • Hög värmeledningsförmåga (7 gånger högre än för rostfritt stål)

  • Lågt motstånd på grund av uppdelningen av vattenflödet

  • Stora serviceöppningar ger bra åtkomst för rengöring
Opener
Säkerhetsmodul

  • Säkerhetsventil för 3 eller 6 bar.
     
  • Med två säkerhetstemperaturbegränsare på värmeväxlaren och två maxtryckbegränsare är det inte nödvändigt att installera en avspänningskärl.
Opener

Dina frågor.Våra svar avseende installationer för uppvärmning.

En Weishaupt kondenserande panna med en verkningsgrad på 110 %. Hur kan det stämma?

På grund av den speciella konstruktionen av värmevexlarens yta kan den kondenserande pannan dra ut förbränningsvärmen, men också ångbildningsvärmen från rökgaserna, varefter värmen leds till pannan. Rökgaserna kondenserar i värmeväxlaren och avger den värme som genereras till pannan. På så sätt kan den beräknade effektiviteten överstiga den teoretiska gränsen på 100 %.

Up