Please select a page template in page properties.

Många energikällor, ett krav: Tillförlitlig kvalitet.

Produkter från Weishaupt. Förenar form och funktion.

Weishaupt utvecklar energiteknologier. Med erfarenhet och know-how från mer än 70 år producerar vi funktionella kondenserande gaspannor, värmepumpar och brännare för en- och flerfamiljshus, industribyggnader och för industrin. Våra pannor och värmepumpar kan också komplementeras med solvärme. Ingredienserna för en topprodukt från Weishaupt: Mycket fördjupad utveckling och noggrant bearbetning, hög tillförlitlighet och effektivitet. Här är en sak mycket viktig: Designen är anpassad till funktionen.

Gaspannor

Effektivitet med kondenserande pannor. Kan komplementeras med t.ex. solfångare. Från vägghängda pannor till stora pannor upp till kompakta lösninger med integrerad Varmvattenberedare .

Mer info
Värmepumpar

Värm upp med förnybar energi från luft, berg och jord.

Mer info
Solfångarsystem

Det perfekta komplementet till pannan. Både till varmvattenberedning och som komplement till värmeförsörjningen.

Mer info
Varmvattenberedare och bufferttankar

Weishaupts Varmvattenberedare  passar optimalt i kombination med Weishaupts Värmesystem . Oavsett om varmvattenberedningen sker med ett traditionellt Värmesystem , ett solfångarsystem eller med ett kombinerat system bestående av flera värmekällor så har vi en lösning.

Mer info
Brännare

Gas-, olje- och kombibrännare har satts på prov miljontals gånger. Sortimentet går från kompaktbrännare på 40 kW upp till industribrännare på upp till 32.000 kW.

Mer info

Modern uppvärmning. Med gas.

I motsats till många prognoser kommer gas att vara det viktigaste bränslet för uppvärmningsändamål under de kommande decennierna. Lösningen är därför kondenserande gaspannor med hög effektivitet.

Hållbar värme. Från förnybara energikällor.

Värmepumpar omvandlar värmeenergin, som är lätt tillgänglig i naturen, till värme istället för att bränna gas eller olja. Som värmekällor används luft, berg och jord. Ett perfekt, hållbart komplement till värmepumpar och kondenserande pannor: Solfångare.

Mer än 70 års erfarenhet. I varje enskild brännare.

Sedan 1952 har gas-, olje- och kombibrännare från Weishaupt bevisat sitt värde på miljontals anläggningar. Framgångarna i världen är resultatet av ett kompromisslöst fokus på kvalitet.

Dina frågor.Våra svar.

Hur värmer man upp rätt nuförtidan?

Om man önskar värma upp bostaden på rätt sätt, måste man vara medveten om fyra punkter:

  1. Det är viktigt att välja ett modernt och effektivt värmesystem, så att det inte blir för dyrt att värma upp bostaden.
  2. Värmesystemet bör ha så liten påverkan på miljön som möjligt.
  3. Både i samband med utbyte och vid anläggningar för nybyggnation är det viktigt att välja en kvalitetsprodukt, som kan tillgodose behoven under många år framöver.
  4. Värmesystemet bör anpassas exakt till förhållandena i bostaden i fråga. Det är möjligt att sätta ihop sitt system av flera enheter och därmed hitta individuella lösningar.

Få råd från en kompetent installatör för att välja rätt system, så att du kan värme upp på rätt sätt.

Ett bra värmesystem måste arbeta sparsamt. Är de tidigare systemen verkligen så olika från nya system?

Ja, men hur! Att spara energi handlar dels om att spara pengar och dels om att vara miljömedveten.

Oavsett vilken energikälla som används (värmeenergi från jord, berg eller luft, eller gas, olja, sol eller el) – handlar det i dag om att öka effektiviteten.

På äldre Värmesystem  leds ofta stora mängder outnyttjad energi ut genom skorstenen. Med moderna Värmesystem  som kondenserande olje- eller gaspannor eller vämepumpar kan man spara mycket pengar och energi. Mindre energi betyder också mindre utsläpp.

Up