Please select a page template in page properties.

Välj rätt uppvärmning för nybyggnation. Från första början.

Planera din värmelösning. Du kan både spara energi och skydda miljön.

När du bygger ett nytt hus idag kommer du, som de flesta köpare, förmodligen att tänka väldigt långsiktigt när det gäller att välja husets värmekälla. De flesta lägger stor vikt vid anläggningens effektivitet, att anläggningen kan hålla i många år och att förnybar energi kan användas. Idag kan du via intelligenta lösningar ansluta specifika enheter till enskilda komponenter eller kompletta system – helt anpassade efter dina behov.

Val av värmesystem. Detta bör du veta.

Ekonomisk och förnuftig användning av fossila bränslen

För att motverka den globala uppvärmningen används fossila bränslen endast i begränsad omfattning och med miljön i åtanke. Värmesystemen från Weishaupt för gas använder den modernaste kondenseringstekniken. På så sätt minskar du din energiförbrukning, får en billigare uppvärmningsräkning och gör ditt personliga bidrag till att skydda miljön.

Läs om kondenserande gaspannor från Weishaupt

 
Energimärkning av värmesystem

Under ett antal år har varje enskilt Värmesystem  fått en energimärkning baserad på en europeisk standard för Energimärke. Denna märkning är avsedd som ett hjälpmedel när du väljer ett nytt Värmesystem . Om du vill ha en grundlig och kompetent rådgivning om valet av Värmesystem , rekommenderar vi att du kontaktar en av våra Weishaupt filialer.

 

Ett klimatvänligt avtryck: Hållbar uppvärmning.

Med anläggningarna från Weishaupt finns det gott om möjligheter att välja en hållbar uppvärmningsform. Om du vill ha ett system som enbart bygger på förnybar energi bör du välja värmepumpar från Weishaupt. Värmepumparna omvandlar den energi som finns i naturen till värme. En annan hållbar uppvärmningsform är att komplementera sin värmepump eller kondenserande gaspanna med solvärme.

Dina frågor.Våra svar avseende nybyggnation.

Vilken form av uppvärmning är rätt för mig?

Det är inte alltid lätt att välja rätt uppvärmningsform. Det handlar inte bara om individuella behov och personliga preferenser som t.ex. att välja mellan fossila bränslen eller förnybara energikällor. Avgörande är i stället att systemet passar huset och värmebehovet här. Dessutom måste värmesystemet kunna gå ekonomiskt och dimensioneras varken för liten eller för stor. Alla dessa frågor kan besvaras av en Weishaupt-filial eller en installatör.

Up