Please select a page template in page properties.

Värme från luften. Attraktivt pris för två enheter.

Weishaupt splitvärmepumpen Splitblock® WSB.

Weishaupt splitvärmepumpen är en attraktiv lösning för enfamiljshus med ett värmebehov på upp till 18 kW. Värmepumpen är uppdelad („splittrad“) i en utomhus- och en inomhusenhet. Utomhusenheten använder den fria energin i utomhusluften för att generera värme. Det fungerar utan problem helt ner till -20 °C. Inomhusenheten fördelar värmen i bostaden.

Spara energi
Ekonomisk anläggning till ett attraktivt pris

Splitteknologin, som har använts på miljontals anläggningar, fungerar pålitligt och effektivt. Alla tillbehör - från väggfästet till rumstermostaten - levereras av Weishaupt som enda leverantör. Den standardmonterade shuntpump är av energiklass A.

Fördelar
Pålitlig värmeförsörjning

Weishaupt splitvärmepumpen levererar värme utan problem vid en utomhustemperatur på ner till - 20 °C.

Flexibel uppställning

Utomhusenheten kan placeras i trädgården eller på husväggen. Inomhusenheten - som inte är större än en gaspanna -  får vanligtvis plats i de flesta hus. Den installeras enkelt och snabbt.

Behaglig tyst drift

Liksom de andra Weishaupt värmepumparna går splitvärmepumparna också väldigt tyst - ute och inne. Med hjälp av en "nattdrift" kan den effektiva fläktens hastighet minskas under vissa tidsperioder.

Användningsområden
Kylfunktion som standard

Weishaupt splitvärmepumpen kan användas för aktiv kylning av huset om det är mycket varmt ute.

För nybyggnation eller modernisering

Splitvärmepumpar kan också etableras som en hybridlösning. Detta innebär att den befintliga värmepannan kan användas för toppbelastningar, medan dellastområdet täcks av värmepumpen.

Allt är reglerat

Värmepumpen manövreras snabbt och intuitivt via färgdisplayen och den välbekanta tryck-vrid-knappen på värmepumpens styrenhet eller via en app för iOS eller Android via smartphone eller surfplatta.

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

Energieffektivitetsmärkning för värmesystem. Som stöd vid beslutsfattandet.

Märkningen är redan känd för apparater som kylskåp, tvättmaskiner och tv-apparater och nu finns den även för värmetekniska apparater. Förutom energimärket finns även tekniska data och parametrar tillgängliga för köp av ett nytt Värmesystem .

Effizienzlabel Heizsysteme

Weishaupt Splitblock® (WSB)

Modell

Värmepumptyp
Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning LT
Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning HT
Etikettspektrum for rumsuppvärmning
Nominell värmekapacitet (A2/W35)¹
COP (A2/W35)¹
Nominell värmekapacitet (A7/W35)¹
COP (A7/W35)¹

Höjd utomhusenhet
Bredd utomhusenhet
Djup utomhusenhet

Höjd inomhusenhet
Bredd inomhusenhet
Djup inomhusenhet

Tillämpningsområden
Modell

Värmepumptyp
Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning LT
Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning HT
Etikettspektrum for rumsuppvärmning
Nominell värmekapacitet (A2/W35)¹
COP (A2/W35)¹
Nominell värmekapacitet (A7/W35)¹
COP (A7/W35)¹

Höjd utomhusenhet
Bredd utomhusenhet
Djup utomhusenhet

Höjd inomhusenhet
Bredd inomhusenhet
Djup inomhusenhet

Tillämpningsområden
WSB 6-A-RME-AI

Luft/vatten Split
A+++
A++
A+++ - D
3,58 kW
4,13
3,35 kW
4,95

866,0 mm
966,0 mm
380,0 mm

790,0 mm
600,0 mm
445,0 mm

Eldning, Kylning, Tappvattenberedning
WSB 8-A-RME-AI

Luft/vatten Split
A+++
A++
A+++ - D
5,04 kW
3,76
6,68 kW
4,69

866,0 mm
966,0 mm
380,0 mm

790,0 mm
600,0 mm
445,0 mm

Eldning, Kylning, Tappvattenberedning
WSB 10-A-RME-AI

Luft/vatten Split
A+++
A++
A+++ - D
3,65 kW
4,03
3,52 kW
4,86

866,0 mm
966,0 mm
380,0 mm

790,0 mm
600,0 mm
445,0 mm

Eldning, Kylning, Tappvattenberedning
WSB 12-A-RMD-AI

Luft/vatten Split
A++
A++
A+++ - D
7,60 kW
3,79
10,23 kW
4,95

1 260,0 mm
963,0 mm
380,0 mm

790,0 mm
600,0 mm
445,0 mm

Eldning, Kylning, Tappvattenberedning
WSB 12-A-RME-AI

Luft/vatten Split
A++
A+
A+++ - D
7,70 kW
3,50
10,90 kW
4,62

1 260,0 mm
963,0 mm
380,0 mm

790,0 mm
600,0 mm
445,0 mm

Eldning, Kylning, Tappvattenberedning
WSB 15-A-RMD-AI

Luft/vatten Split
A+++
A++
A+++ - D
8,80 kW
3,72
11,70 kW
4,54

1 260,0 mm
963,0 mm
380,0 mm

790,0 mm
600,0 mm
445,0 mm

Eldning, Kylning, Tappvattenberedning
WSB 18-A-RMD-AI

Luft/vatten Split
A++
A++
A+++ - D
10,89 kW
3,38
15,70 kW
4,17

1 260,0 mm
963,0 mm
380,0 mm

790,0 mm
600,0 mm
445,0 mm

Eldning, Kylning, Tappvattenberedning

1) vid A2/W35 enligt DIN EN 14511

 

Splitblock® WSB. Weishaupt splitvärmepump.

Splitvärmepumpar är attraktiva på grund av förhållandet mellan pris och effektivitet och på grund av de flexibla installationsalternativen.

SG Ready

  • Förberedd för anslutning till intelligenta elektriska nätverk
Opener
Intuitiv manövrering

  • Enkel manövrering med vrid- och tryckknappen
  • Lätt att hitta information och att justera
Opener
Manövrering via smartphone

  • Kan manövreras via WEM-Portalen
  • Användning kan ske via app för iOS eller Android eller en webbläsare
Opener

Dina frågor.Våra svar avseende värmepumpar.

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump är ett Värmesystem  som hämtar energi från naturen. Jorden, berget eller luften kan användas som energikälla. Med hjälp av en kylkrets i värmepumpen höjs naturens energi till en högre temperatur, vilket är lämpligt för uppvärmning av en byggnad. I idealfallet kan en värmepump dra upp till 75 % av bostadens totala värmebehov ur naturen. De återstående 25 % kommer från el som värmepumpen behöver för att komprimera kylmedlet.

Vad betyder COP?

När man i samband med värmepumpar talar om COP (Coefficient Of Performance), menas det så kallade effekttalet, vilket indikerar värmepumpens effekt under vissa driftsförhållanden. COP är inte synonymt med systemårsfaktorn eller årsmedelverkningsgraden SPF (Seasonal Performance Factor), som indikerar effektiviteten hos den totala anläggningen i en specific byggnad. För att kunna jämföra effekttal och därmed värmepumpar, måste de allmänna villkoren vara desamma. Det vill säga normen för mätningen och mätförhållandena måste vara desamma.

Varför behöver jag beräkna min årsvarmefaktor (SPF)?

Det är snabbt och enkelt att beräkna din årsvarmefaktor för en Weishaupt värmepumpe i din bostad. Du kan använda beräkningen för att ansöka om bidrag eller för att mäta effektiviteten i din anläggning.

Årsvarmefaktoren är ett uttryck för den totala värmen som genereras under ett år baserat på den totala elektriska energin. Kommer du till värdet 4, betyder det t.ex. att med en enhet elektrisk energi och tre enheter från naturen genereras fyra enheter värme på ett år.

Up