Please select a page template in page properties.

Hållbar uppvärmning. Med energin från solen.

Större solfångaranläggningar WTS-F2.

Solfångartypen WTS-F2 är också särskilt lämpliga för byggnader med mycket högt varmvattenbehov såsom t.ex. hotell, idrottsanläggningar, flerbostadshus och vårdhem samt som ett komplement till det befintliga värmesystemet.

Spara energi
Hög energieffektivitet

Förutom den direkta solinstrålningen kan även den diffusa strålningen nyttjas för värmeutbyte, tack vare flerskiktsbeläggningen av Mirotherm.

Fördelar
Stabil och väderbeständig

Den imponerande höga stabiliteten beror på den svetsade väderbeständiga aluminiumramen i kombination med det inrullade aluminiumbakstycket och det permanent elastiskt, fastklistrade solfångarglaset.

Temperaturbeständig

Under sommarmånaderna uppstår, särskilt i större kollektorfält, relativt höga systemtemperaturer. Därför monterar Weishaupt alltid in särskilda kompensatorer, vilka jämnar ut de temperaturberoende utvidgningar som kan uppstå i materialet.

Installation
Flexibel användning

Med justerbara skenor och justerbara takankara är det möjligt att anpassa solfångarsystemet till många olika ytor, taklutningar och taktäckningar.

Genomtänkt hydraulik

De integrerade hydrauliska samlingsledningarna gör det möjligt att hydrauliskt koppla ihop upp till tio kollektorer i en rad.

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

Större solfångaranläggningar

Modell

Bruttoareal
Bredd
Längd
Höjd
Vikt

Solar KEYMARK (DIN CERTCO)
Modell

Bruttoareal
Bredd
Längd
Höjd
Vikt

Solar KEYMARK (DIN CERTCO)
WTS-F2 K5

2,51
1 212,0 mm
2 070,0 mm
65,0 mm
34,000 kg

WTS-F2 K6

2,51
1 212,0 mm
2 070,0 mm
65,0 mm
34,000 kg

Dina frågor.Våra svar avseende installationer för solvärme.

Hur används ett solfångersystem från Weishaupt bäst?

Det finns två olika sätt att använda Weishaupt solfångarsystem.

  1. Som komplement till varmvattenberedningen: För att uppnå ett optimalt solavkastning måste solfångarna vända direkt söderut och taklutningen ska vara 45 grader. Det är dock sällsynt att båda kraven kan uppfyllas. Detta kompenseras genom att sätta upp fler solfångare och justera lutningen.
  2. Som komplement till värmeförsörjningen: Om solvärmen även används som komplement till värmeförsörjningen, är det nödvändigt att bestämma antalet solfängare och storleken på solvärmeberedaren separat. På grund av det större värmebehovet behövs fler solfångare och en större solvärmeberedare. Upp till 30 % av värmen til varmvattenberedning och värmeförsörjning kan täckas av solvärme, vilket innebär att kostnaden för uppvärmning kan minskas med upp till 30%.
Up