Please select a page template in page properties.

Värme från grundvattnet. Weishaupt vatten/vatten-värmepumpar.

Weishaupt vatten/vatten-värmepumpen. WWP W.

Weishaupt vatten/vatten-värmepumpen hämtar värmen i grundvattnet. På grund av grundvattnets nästan konstanta temperatur är grundvattnet den mest effektiva värmekällan för värmepumpar. Eftersom vatten/vatten-värmepumpen är så robust kan de flesta vattenkvaliteter användas. Med storlekar från 10 till 180 kW kan värmepumpen värma och kyla de flesta byggnader.

Effektivitet
Fantastiskt energiutbyte

Med 1 kW effekt levererar Weishaupt vatten/vatten-värmepumparna upp till 5,5 kW värmeeffekt. De är således bland de mest effektiva värmepumparna på marknaden.

Allt kommer från samma tillverkare

Från energiklass A-pumpar till rumstermostaten - alla tillbehör passar perfekt ihop.

Komplett värmeförsörjning

Värmepumpen ger också varmvatten inne i huset. Weishaupt kombiberedare (WKS) är en mycket elegant lösning som förbinder alla beredarkomponenter och anslutningselement mellan värmepump, värmekrets och varmvattenfördelning i ett kompakt skåp.

Fördelar
För alla behov

Weishaupt vatten/vatten-värmepumparna finns i storlekar från 9 till 100 kW. För utbyte av befintliga pannor eller för installation i äldre byggnader utan golvvärme finns det utföranden för höga temperaturer som möjliggör framledningstemperaturer på upp till 70 °C.

Extremt tyst

Värmepumparna från Weishaupt är bland de tystaste på marknaden. Detta beror på vibrationsfrikopplingen, det komplett ljudreducerade innerhuset och den effektiva kompressorn utan mekaniskt rörliga ventiler.

Också för kylning

Vatten/vatten-värmepumparna från Weishaupt kan inte bara användas för uppvärmning utan även för kylning. Med den så "kallade passiva" kylningen används den konstanta låga grundvattentemperaturen på sommaren, varigenom "kallt" varmvatten skickas genom systemet.

Lång livslängd

Högkvalitativa material, robust konstruktion och beprövad teknik garanterar säker drift av anläggningen under många år. Eftersom vatten/vatten-värmepumpen från Weishaupt är så robust kan den användas för nästan alla vattenkvaliteter. Från en värmeeffekt på 27 kW måste en grundvattenanalys utföras i förväg.

Manövrering
Enkel manövrering

Med den inbyggda manöverenheten med förståelig klartext kan systemet ställas in med bara några få tryck.

Bidragsberättigat

I många fall ger staten bidrag för inköp av värmepumpar. Kontakta Weishaupt för ytterligare information.

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

Energieffektivitetsmärkning für värmesystem. Som stöd vid beslutsfattandet.

Märkningen är redan känd för apparater som kylskåp, tvättmaskiner och tv-apparater och nu finns den även för värmetekniska apparater. Förutom energimärket finns även tekniska data och parametrar tillgängliga för köp av ett nytt Värmesystem .

Effizienzlabel Heizsysteme

Weishaupt vatten/vatten-värmepumpar (WWP W)

Modell

Värmepumptyp
Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning LT
Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning HT
Etikettspektrum for rumsuppvärmning
Nominell värmekapacitet (W10/W35)¹
COP (W10/W35)¹

Höjd inomhusenhet
Bredd inomhusenhet
Djup inomhusenhet

Tillämpningsområden
Modell

Värmepumptyp
Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning LT
Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning HT
Etikettspektrum for rumsuppvärmning
Nominell värmekapacitet (W10/W35)¹
COP (W10/W35)¹

Höjd inomhusenhet
Bredd inomhusenhet
Djup inomhusenhet

Tillämpningsområden
WWP W 10 ID

Vatten/vatten
A+++
A+++
A+++ - D
9,60 kW
5,89

840,0 mm
650,0 mm
655,0 mm

Eldning, Tappvattenberedning
WWP W 14 ID

Vatten/vatten
A+++
A+++
A+++ - D
13,30 kW
6,10

840,0 mm
650,0 mm
655,0 mm

Eldning, Tappvattenberedning
WWP W 18 ID

Vatten/vatten
A+++
A+++
A+++ - D
17,10 kW
5,80

840,0 mm
650,0 mm
655,0 mm

Eldning, Tappvattenberedning
WWP W 22 ID

Vatten/vatten
A+++
A+++
A+++ - D
22,30 kW
5,70

840,0 mm
650,0 mm
655,0 mm

Eldning, Tappvattenberedning
WWP W 35 ID

Vatten/vatten
A+++
A+++
A+++ - D
35,60 kW
6,30

880,0 mm
1 000,0 mm
800,0 mm

Eldning, Tappvattenberedning
WWP W 45 ID

Vatten/vatten
A+++
A+++
A+++ - D
46,20 kW
6,20

880,0 mm
1 000,0 mm
800,0 mm

Eldning, Tappvattenberedning
WWP W 65 ID

Vatten/vatten
A+++
A+++
A+++ - D
68,90 kW
6,50

1 660,0 mm
1 000,0 mm
797,0 mm

Eldning, Tappvattenberedning
WWP W 95 ID

Vatten/vatten
A+++
A+++
A+++ - D
98,90 kW
6,10

1 660,0 mm
1 348,0 mm
797,0 mm

Eldning, Tappvattenberedning
WWP W 120 ID

Vatten/vatten
A+++
A+++
A+++ - D
118,50 kW
6,10

1 891,0 mm
1 348,0 mm
831,0 mm

Eldning, Tappvattenberedning
WWP W 120 IDH

Vatten/vatten
A+++
A+++
A+++ - D
126,60 kW
5,90

1 890,0 mm
1 350,0 mm
775,0 mm

Eldning, Tappvattenberedning
WWP W 180 ID

Vatten/vatten
A+++
A+++
A+++ - D
180,10 kW
5,80

1 891,0 mm
1 348,0 mm
829,0 mm

Eldning, Tappvattenberedning

1) vid W10/W35 enligt DIN EN 14511

 

WWP W Energi från grundvattnet.

Ett av de mest effektiva värmesystemen på marknaden är vatten/vatten-värmepumpen, som använder energin från grundvattnet. Den nästan konstanta temperaturen i grundvattnet garanterar en nästan konstant effektivitet i värmeproduktionen.

SG Ready

  • Förberedd för anslutning till intelligenta elektriska nätverk
Opener
EHPA-kvalitetsstämpel

  • Internationellt kvalitetsstämpel
  • Tilldelas värmepumpar av hög kvalitet
Opener
Allt från en och samma tillverkare

  • Värmepump och hydroplus®-brunnsborrningsystem från Weishaupt
Opener

Dina frågor.Våra svar avseende värmepumpar.

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump är ett Värmesystem  som hämtar energi från naturen. Jorden, berget eller luften kan användas som energikälla. Med hjälp av en kylkrets i värmepumpen höjs naturens energi till en högre temperatur, vilket är lämpligt för uppvärmning av en byggnad. I idealfallet kan en värmepump dra upp till 75 % av bostadens totala värmebehov ur naturen. De återstående 25 % kommer från el som värmepumpen behöver för att komprimera kylmedlet.

Vad betyder COP?

När man i samband med värmepumpar talar om COP (Coefficient Of Performance), menas det så kallade effekttalet, vilket indikerar värmepumpens effekt under vissa driftsförhållanden. COP är inte synonymt med systemårsfaktorn eller årsmedelverkningsgraden SPF (Seasonal Performance Factor), som indikerar effektiviteten hos den totala anläggningen i en specific byggnad. För att kunna jämföra effekttal och därmed värmepumpar, måste de allmänna villkoren vara desamma. Det vill säga normen för mätningen och mätförhållandena måste vara desamma.

Varför behöver jag beräkna min årsvarmefaktor (SPF)?

Det är snabbt och enkelt att beräkna din årsvarmefaktor för en Weishaupt värmepumpe i din bostad. Du kan använda beräkningen för att ansöka om bidrag eller för att mäta effektiviteten i din anläggning.

Årsvarmefaktoren är ett uttryck för den totala värmen som genereras under ett år baserat på den totala elektriska energin. Kommer du till värdet 4, betyder det t.ex. att med en enhet elektrisk energi och tre enheter från naturen genereras fyra enheter värme på ett år.

Up