Please select a page template in page properties.

Effektiv utnyttjande av värmen i berget/jorden. Med Geoblock®-värmepumparna.

Vätska/vatten-värmepumparna från Weishaupt Geoblock® WGB.

Vätska/vatten-värmepumparna Geoblock® WGB använder energin som finns i berget eller marken för att värma eller kyla byggnaden. Dessa värmepumpar är bland de mest robusta, tysta och effektiva värmepumparna på marknaden och finns tillgängliga i storlekar upp till 14 kW.

Effektiv
Imponerande energiutbyte

Av 1 kW effekt kan en Weishaupt Geoblock®-värmepump generera upp till 5 kW värme. Den är därför en av de mest effektiva vätska/vatten-värmepumparna på marknaden.

Anpassar sig efter behovet

Eftersom värmepumpens pumpar och Kompressor  kör modulerande, anpassar sig värmepumpen steglöst till värmebehovet i alla kretsar. Därför kan värmepumpen köras i dellast för det mesta. Det ökar effektiviteten och sänker driftskostnaderna. Värmepumpen finns i storlekarna 1,7 upp till 8,6 kW eller 3,1 upp till 14,2 kW.

Smart Grid Ready

Geoblock®-värmepumpen är Smart Grid Ready (SG Ready). Det innebär till exempel att värmepumpen kan anslutas till ett intelligent elnät, och att den kan köras tillsammans med ett solcellsanläggning.

Fördelar
Till alla behov

Weishaupt Geoblock®-värmepumparna finns i två storlekar upp till 8 eller upp till 14 kW effekt. De lämpar sig inte bara för nya moderna lågenergihus, utan också för energirenoverade bostäder. Värmepumpen kan ge en Framledningstemperatur  på upp till 65 °C och kan användas både för golvvärme och för radiatorer. Varmvattenberedningen kan ske utan användning av en elpatron.

Väldigt tyst

Weishaupt Geoblock®-värmepumparna är bland de tystaste vätske-/vattenvärmepumparna på marknaden. Detta beror delvis på det ljudisolerande höljet, som med den mycket effektiva kompositisoleringen kan minska ljudnivån till bara 39 dB (A).

Även för kylning

Geoblock®-värmepumparna från Weishaupt kan inte bara värma upp ditt hem utan kan också användas för kylning. Med den så kallade "passiva kylningen" används den konstanta låga temperaturen i marken för kylning på sommaren, varvid "kallt" varmvatten leds genom systemet - på så sätt blir värmekretsen en kylkrets.

Användning
Lätt att använda

Oavsett om Geoblock®-värmepumpen styrs från en dator, surfplatta, smartphone, styrenheten på själva värmepumpen eller från en rumstermostat i vardagsrummet, är det alltid otroligt enkelt och intuitivt att använda värmepumpen. Kontrollpanelen är utrustad med en stor färgdisplay och med den välkända ”tryck & vrid”-knappen från Weishaupt. Appen för iOS och Android är utformade för enkel och snabb användning, och via WEM-portalen (via en webbläsare) finns det en mängd inställningsmöjligheter.

Bidrag

Om du byter ut din nuvarande anläggning eller investerar i en anläggning för ett nybyggt hus kommer du i många fall att kunna få bidrag. Ta gärna reda på vilka bidrag du kan vara berättigad till genom att kontakta Weishaupt.

Allt levereras av Weishaupt

Alla komponenter passar perfekt ihop - från energiklass A-pumpar till rumstermostaten.

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

(Broschyr och manual på svenska kommer inom kort)

Informationsmaterial Magazin

Energieffektivitetsmärkning av värmesystem. Som stöd vid beslutsfattandet.

Märkningen är redan känd för apparater som kylskåp, tvättmaskiner och tv-apparater och nu finns den även för värmetekniska apparater. Förutom energimärket finns även tekniska data och parametrar tillgängliga för köp av ett nytt Värmesystem .

Effizienzlabel Heizsysteme

Weishaupt Geoblock®-värmepumpar (WGB)

Modell

Värmepumptyp
Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning LT
Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning HT
Etikettspektrum for rumsuppvärmning
SCOP (W35)¹

Höjd inomhusenhet
Bredd inomhusenhet
Djup inomhusenhet

Tillämpningsområden
Modell

Värmepumptyp
Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning LT
Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning HT
Etikettspektrum for rumsuppvärmning
SCOP (W35)¹

Höjd inomhusenhet
Bredd inomhusenhet
Djup inomhusenhet

Tillämpningsområden
WGB 8-A-MD-I

Vätska/vatten
A+++
A++
A+++ - D
5,19

1 066,0 mm
680,0 mm
752,0 mm

Eldning, Tappvattenberedning
WGB 14-A-MD-I

Vätska/vatten
A+++
A+++
A+++ - D
5,19

1 066,0 mm
680,0 mm
752,0 mm

Eldning, Tappvattenberedning

1) Enligt DIN EN 14825

 

Weishaupt Geoblock® WGB Mycket effektiv utnyttjande av värmen i berget eller jorden.

Geoblock®-värmepumparna från Weishaupt är inte bara miljövänliga, effektiva, tysta och hållbara i många år, utan är också Värmesystem  med mycket låga driftskostnader.

SG Ready

  • Utrustad med möjlighet till framtida anslutning till intelligenta elnät
Opener
EHPA certifikat

  • Internationellt certifikat
  • Tilldelas värmepumpar av hög kvalitet
Opener
Allt från samma leverantör

  • Värmepump och geoplus®-turbosond levereras av Weishaupt
Opener

Dina frågor.Våra svar avseende värmepumpar.

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump är ett Värmesystem  som hämtar energi från naturen. Jorden, berget eller luften kan användas som energikälla. Med hjälp av en kylkrets i värmepumpen höjs naturens energi till en högre temperatur, vilket är lämpligt för uppvärmning av en byggnad. I idealfallet kan en värmepump dra upp till 75 % av bostadens totala värmebehov ur naturen. De återstående 25 % kommer från el som värmepumpen behöver för att komprimera kylmedlet.

Vad betyder COP?

När man i samband med värmepumpar talar om COP (Coefficient Of Performance), menas det så kallade effekttalet, vilket indikerar värmepumpens effekt under vissa driftsförhållanden. COP är inte synonymt med systemårsfaktorn eller årsmedelverkningsgraden SPF (Seasonal Performance Factor), som indikerar effektiviteten hos den totala anläggningen i en specific byggnad. För att kunna jämföra effekttal och därmed värmepumpar, måste de allmänna villkoren vara desamma. Det vill säga normen för mätningen och mätförhållandena måste vara desamma.

Varför behöver jag beräkna min årsvarmefaktor (SPF)?

Det är snabbt och enkelt att beräkna din årsvarmefaktor för en Weishaupt värmepumpe i din bostad. Du kan använda beräkningen för att ansöka om bidrag eller för att mäta effektiviteten i din anläggning.

Årsvarmefaktoren är ett uttryck för den totala värmen som genereras under ett år baserat på den totala elektriska energin. Kommer du till värdet 4, betyder det t.ex. att med en enhet elektrisk energi och tre enheter från naturen genereras fyra enheter värme på ett år.

Up