Please select a page template in page properties.

Central vattenuppvärmning enligt flödesprincipen. Effektivt och hygienisk.

Weishaupt Varmvattenväxlare.

En varmvattenväxlare värmer upp varmvattnet snabbt och hygieniskt. Varmvattnet värms upp bara som det ska användas - dvs. utan en Varmvattenberedare . Varmvatten rinner genom enheten som värms upp via den inbyggda värmeväxlaren med värmeenergi från värmesystemet.

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin
Up