Please select a page template in page properties.

Varmt vatten när som helst. Med kontrollerad cirkulation.

Weishaupt cirkulationsstation.

Hygien och säkerhet framför allt. För central varmvattenuppvärmning i större system måste ett varmvattencirkulationssystem installeras av hygieniska skäl.

Även av effektivitetsskäl är det bra att rikta värmeenergi in i rörsystemet utanför bufferttanken om det finns stora värmeförluster i rörsystemet.

Med cirkulationsstationen från Weishaupt cirkulerar varmvattnet ständigt runt systemet och är därför alltid tillgängligt vid önskad temperatur. Dessutom övervakas det med hjälp av temperaturmätningar att varken bakteriella avlagringar i rörsystemet eller Energiförlust  förekommer.

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin
Up