Please select a page template in page properties.

Decentral varmvattenberedning är hygienisk och pålitlig. I varje enskild bostad.

Weishaupt varmvattenväxlare för flera bostäder.

Varmvattenväxlaren för flera bostäder WHI apartment tillhandahåller värmeöverföring, varmvattenberedning och energiregistrering i varje enskilt hem och är monterad i en kompakt enhet för installation och är inte större än en fördelningstavla.

Systemlösning
Allt är samlat

Den elektroniskt reglerade bostadsstationen WHI-apartment ger både värmeöverföring, varmvattenuppvärmning och energiregistrering i en och samma enhet - redo att installera.

Varmvattenberedning

Varmvattnet värms upp enligt flödesprincipen och därmed bara när varmvattnet faktiskt behövs. Uppvärmningen av vattnet prioriteras högre än uppvärmningen av bostaden.

Fördelar
Varmvattenhygien

Det finns inget behov av att lagra varmvatten. Således finns det färre komponenter att hålla bakteriefria.

Hydraulisk kompensation

En multifunktions-reglerventil med integrerad differenstrycksregulator utjämnar hydrauliska tryck i sekundärvärmeväxlaren.

Elektronisk reglering
Fördelar med den elektronisk reglerade sekundärvärmeväxlaren

Elektronisk reglerade sekundärvärmeväxlare är den mest effektiva typen av sekundärvärmeväxlare. Styrningen via mikroprocessorer säkerställer en snabb och precis uppvärmning av varmvattnet och håller temperaturen konstant (oberoende av varmvattentemperaturen och tryckförhållanden). Sekundärvärmeväxlarna från Weishaupt har mycket lägre tryckförluster (utan hydraulisk regleret ventil). De är modulärt byggda och kompakta. Det finns en stor mängd Weishaupt tillbehör att använda för att konfigurera och utvidga sekundärvärmeväxlaren.

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin
Up