Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Panna

En teknisk apparat som överför förbränningsvärmen till uppvärmningsvattnet. Den nya generationens pannor från Weishaupt sänker energiförlusterna till ett minimum genom effektiva Värmeväxlare  och utmärkt värmeisolering (Kondenserande system  och lågtemperatursystem).

Up