Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Låg NOx-teknik

Brännarteknik som reducerar kväveoxidemissionerna NOx  (bidrar till surt regn). Genom en kontinuerlig vidareutveckling inom brännartekniken har utsläppen av även dessa Föroreningar  kunnat minskas väsentligt.

Up