Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Förångare

En Värmeväxlare  i en värmepump. Den förångar kylmedlet genom att ta upp energi från värmekällan.

Förbränningsgaser

Ämnen som uppstår vid förbränning av Bränsle  och Förbränningsluft . Till största delen uppstår Koldioxid  (CO2 ) och Vattenånga .

Förbränningsluft

Förbränningsluft  innehåller upp till 21 % syre, vilket behövs vid varje förbränning. Dessutom finns 78 % kväve bundet i luften. För att fullständigt kunna förbränna 1 kubikmeter gas eller 1 liter eldningsolja behövs ungefär 10 kubikmeter Förbränningsluft .

Förbränningsprocessor

Funktionsförloppet i förbränningen styrs med modern mikroprocessteknik. Användaren får tillgång till flera fördelar och serviceteknikern kan utföra sitt arbete mycket snabbare och mer precist (Digital reglerteknik ).

Förnybara energier

Miljövänliga energikällor som finns i obegränsad omfattning. Den energikälla som framförallt har etablerat sig inom den privata och individuellt styrda förbrukningen är solenergin, som kan värma upp en stor del av varm- och uppvärmningsvattnet. Det heltäckande Weishauptprogrammet erbjuder optimala kombinationer för alla möjliga strukturella och tekniska varianter.

Föroreningar

Avgaser som förorenar miljön (Emissioner ).

Framledningstemperatur

Uppvärmningsvattnets temperatur när det leds in i radiatorn. I regel håller det 70 °C vid radiatorstyrning (ca 40 °C vid golvvärme). Temperaturen är dock bara så hög vid låga utomhustemperaturer. Om utomhustemperaturen stiger reduceras framledningstemperaturen.

Up