Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Daggpunktstemperatur

Anger den temperaturnivå under vilken vattenångan i avgaserna övergår till Kondensvatten  (Kondenseringsvärme  och Kondensvatten ).

Digital reglerteknik

Drift och övervakning av brännare görs med modern mikroprocessteknik. Den gör det möjligt för användaren att enkelt och snabbt inhämta mycket information. Den ger även servicetekniker tillgång till ytterligare information, vilket bidrar till en säker och snabb service.

Display

Digital bildskärm på en reglerapparat. LCD-displayer (Liquid Crystal Display  – flytkristallskärm) används för att informationstexterna skall synas extra tydligt och skarpt.

Up