Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

CO

Giftig gas som uppstår vid förbränning av kolhaltiga ämnen. Med korrekta brännarinställningar kan kolmonoxidproduktionen elimineras nästan helt.

CO2

Koldioxid  är en gas som uppstår vid förbränning av kolhaltiga ämnen. När koldioxiden ökar i jordens atmosfär uppstår klimatförändringar. Förhöjningen av jordens temperatur kallas för Växthuseffekt . Mängden Koldioxid  kan reduceras genom att förminska bränsleförbrukningen.

Up