Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Blandningsdel

Mekaniska komponenter i brännarröret som garanterar en optimal blandning av Bränsle  och Förbränningsluft .

Blandningsventil

Varmvatten och kallvatten blandas via en ventil, vilket reglerar vattnet till önskad temperatur.

Brännare

Den centrala delen i värmesystemet. Brännaren förbränner Bränsle  med luft och skapar på så sätt värme. Som Bränsle  används i regel eldningsolja eller gas. Modern teknisk utveckling av förbränningsstyrningen har reducerat emissionerna som uppstår till ett minimum och har ökat värmeutbytet väsentligt.

Brännarmotor

Drivs med elektrisk energi och driver fläkten som behövs för brännarens lufttillförsel. På en
oljebrännare driver brännarmotorn dessutom en oljepump. Weishaupt borgar för brännarmotorns kvalitet
med sitt eget namn – sedan årtionden tillverkas egna elmotorer av högsta kvalitet.

Brännvärde

Anger värmemängden som frigörs vid fullständig förbränning av en kubikmeter gas (normaltillstånd) eller ett kilo eldningsolja, när det vatten som uppstår vid förbränningen har blivit flytande. Det anges i enheten kWh/m3 eller kWh/kg samt med förkortningen brännvärde Hs.

Bränsle

Eldningsolja, naturgas, gasol och biogas används som Bränsle  och består huvudsakligen av kolväteföreningar. Vid förbränning med luft frigörs deras energiinnehåll, som då kan användas.

Brinelösning

En färdigblandad lösning bestående av vatten och frostskyddsmedel. Blandningen skyddar mot frost ner till -15 °C. Brinelösningen används som värmebärare i markkollektorer eller marksonder.

Up