Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Ackumulatortank

En teknisk apparat (behållare) som lagrar värmen effektivt. Insidan av behållaren, som berörs av tappvattnet, består ofta av emalj, vilket ger en optimal varmvattenhygien. Energiförluster minimeras tack vare en utmärkt värmeisolering.

Avluftare

Avluftare  användas för att leda bort luft från varmvattnet i ledningar, behållare och i pannor. För att underlätta processen sänkas vattenhastigheten via en dämningssträcka. Densiteten av luft är lägre än av vatten, stiger uppåt, blir kontrollerat och leds ut säkert via avluftaren.

Up