Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer rörande uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Kondenserande system

Kondenserande pannor utgör det allra bästa inom värmeteknik för privathushåll – med en hög energiutvinning, låga Emissioner , överkomliga inköpskostnader och mycket välbeprövad teknik. Kondenserande pannor reglerar värmen i förhållande till värmebehovet med hjälp av utomhustemperaturen samtidigt som avgasvärmen återanvänds. Med andra system skulle den ha försvunnit ut genom skorstenen. I och med detta uppstår Kondensvatten  i pannan. Därför består den integrerade värmeväxlaren av korrosionsbeständigt material. Effektiviteten hos den här typen av kondenserande system uppnår i praktiken gränserna för vad som är teoretiskt möjligt – en mer optimal bränsleanvändning finns inte.

Up