Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, vilket måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Brennwert

Anger värmemängden som frigörs vid fullständig förbränning av en kubikmeter gas (normaltillstånd) eller ett kilo eldningsolja, när det vatten som uppstår vid förbränningen har blivit flytande. Det anges i enheten kWh/m3 eller kWh/kg samt med förkortningen brännvärde Hs.

Up