Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer rörande uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Verkningsgrad

Skillnaden mellan tillförd och använd energi. Genom lägre avgastemperaturer såväl som lägre fram- och returledningstemperaturer blir värmesystemens verkningsgrad högre, vilket gör systemen mer effektiva.

Up