Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, vilket måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Bränsle

Eldningsolja, naturgas, gasol och biogas används som Bränsle  och består huvudsakligen av kolväteföreningar. Vid förbränning med luft frigörs deras energiinnehåll, som då kan användas.

Up