Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, vilket måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Vattenånga

Höga temperaturer vid förbränning gör att Vattenånga  bildas av vatten och syre. Vid bildandet av Vattenånga  används energi som kan återvinnas genom kondensering.

Up