Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, vilket måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Wärmetauscher

En teknisk apparat som överför förbränningsvärmen till uppvärmningsvattnet. Värmeväxlaren är huvudbeståndsdelen i en värmepanna och avgörande för effektiviteten.

Up