Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, vilket måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Vorlauftemperatur

Uppvärmningsvattnets temperatur när det leds in i radiatorn. I regel håller det 70 °C vid radiatorstyrning (ca 40 °C vid golvvärme). Temperaturen är dock bara så hög vid låga utomhustemperaturer. Om utomhustemperaturen stiger reduceras framledningstemperaturen.

Up