Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, vilket måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Trinkwassererwärmer

En teknisk apparat (behållare) som överför värmen från uppvärmningsvattnet till varmvattnet (ackumulatortanken).

Up