Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, vilket måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Kondenswasser

När avgaserna svalnat till en viss temperatur omvandlas den befintliga ångan till kondensvatten. Den energi som uppstår vid denna omvandling – kondensvärmen – kan användas.

Up