Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer rörande uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Koldioxid

Koldioxid är en gas som uppstår vid förbränning av kolhaltiga ämnen. När koldioxiden ökar i jordens atmosfär uppstår klimatförändringar. Förhöjningen av jordens temperatur kallas för Växthuseffekt . Mängden koldioxid kan reduceras genom att förminska bränsleförbrukningen.

Up