Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, vilket måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Expansionsventil

Komponent i en värmepump. För det första sänker expansionsventilen trycket och på så sätt temperaturen på kylmedlet, så att den kan ta upp värme vid förångaren, för det andra reglerar den flödet, så att endast så pass mycket Kylmedel  som kan förångas når fram till förångaren.

Up