Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer rörande uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Energiförlust

Energi som går förlorad. Man jämför differensen mellan tillförd energi och använd energi. Moderna Värmesystem  från Weishaupt reducerar energiförlusterna till ett minimum genom effektiva Värmeväxlare  och utmärkt värmeisolering.

Up