Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer rörande uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Energiresurser

Man skiljer på ändliga energikällor som finns tillgängliga i begränsad omfattning, såsom olja och gas, vilka därför måste användas väldigt sparsamt, och förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft (Förnybara energier ). Trots stora framsteg kommer dessa resurser, även på längre sikt, bara kunna täcka en liten del av vårt energibehov – på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

Up