Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer rörande uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Emissioner

Samlingsbegrepp för miljöfarliga ämnen, vilka reduceras till ett minimum genom en konsekvent vidareutveckling av brännartekniken – en marknad där Weishaupt är världsledande. Framförallt har kväveoxidutsläppen (en bidragande orsak till surt regn) sänkts drastiskt de senaste åren.

Up