Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer för uppvärmning, vilket måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

CO2

Koldioxid  är en gas som uppstår vid förbränning av kolhaltiga ämnen. När koldioxiden ökar i jordens atmosfär uppstår klimatförändringar. Förhöjningen av jordens temperatur kallas för Växthuseffekt . Mängden Koldioxid  kan reduceras genom att förminska bränsleförbrukningen.

Up