Please select a page template in page properties.

Fackordlista. Enkla förklaringar
av värmeteknik.

Generellt om uppvärmning. Från A till Ö.

Det finns många tekniska termer rörande uppvärmning, som måste förklaras mer detaljerat. Du hittar de viktigaste här i alfabetisk ordning.

Display

Digital bildskärm på en reglerapparat. LCD-displayer (Liquid Crystal Display – flytkristallskärm) används för att informationstexterna skall synas extra tydligt och skarpt.

Up