Please select a page template in page properties.

Våra klassiker. Weishaupt monarch® brännarna.

Weishaupt brännaren WM monarch® (55 upp till 12.000 kW)

Den klassiska monarch®-brännaren från Weishaupt har lagt grunden för det speciella särdraget för Weishaupt: Tillförlitlighet. Förutom att vara robust och ha lång livslängd är denna brännarserie utrustad med den senaste digitala tekniken. monarch®-brännarna finns som gas-, olje- och kombibrännare.

Fördelar
Fördelaktigt kostnad/effekt-förhållande

Den genomtänkta brännarkonstruktionen gör det möjligt att använda olika förbränningsprocessorer. Det är således möjligt att möta kundens önskemål om utrustning och pris.

Varierande användningsområden

Alla brännare har fördelen att flamgeometrin kan anpassas till eldstaden i pannan. Med den elektroniska gas/luft-kvotregleringen och valet av en Blandningsdel  som är lämplig för den aktuella eldstaden kan brännarna användas på många olika pannor och processtekniska anläggningar.

Användarvänligt koncept

Alla komponenter, som t.ex. Bränsle - och luftreglering, är överskådligt och lättillgängligt monterade.

Synnerligen tyst drift

Den innovativa fläktenheten tillsammans med den aerodynamiska konstruktionen av intaget minimerar ljudnivån.

Även för biobränslen

Weishaupts olje- och kombibrännare är generellt sett anpassade för Eo 1 och svavelfattig eldningsolja DIN 51603-1. Brännarna kan fungera lika bra på Eo 1 med inblandning av bioolja (upp till 10 % biokomponenter) i enlighet med DIN SPEC 51603-6 som på standardoljorna - med garanti.

Användningsområden
Enkel och universell installation

Alla komponenter ansluts med stickkontakter. Brännarna kan svängas ut till vänster eller höger.

Framtidssäker

Med den digitala förbränningsprocessorn kan monarch®brännarna kommunicera med andra system, vilket gör det möjligt att ansluta brännaren till andra system eller till ett MSR-system. Industrins förväntningar på t.ex. fjärrkontroll, övervakning och feldiagnos är en självklarhet hos Weishaupt.

Specialutföranden

Weishaupt utvecklar och tillverkar brännare för i stort sett alla användningsområden - även för toppmontage.

Genomtänkt teknik
multiflam®

Den patenterade Weishaupt multiflam®-teknologin gör det möjligt att uppnå särskilt låga emissionsvärden vid stora förbränningsanläggningar.

Det centrala är en speciell Blandningsdel  som bygger upp en intern avgasrecirkulation. Flamman kyls därmed ned och uppkomsten av kväveoxider minskar. De NOₓ -värden som kan uppnås kann jämföras med de värden som en kompaktbrännare har.

Effektområdena för Weishaupts olika brännarserier i multiflam®-utförande går från 100 kW ända upp till 23.000 kW.

Rökgasåterföring

I 4LN-utförandet uppfyller de nuvarande Weishaupt-brännarna de strängaste globala miljöstandarderna. En brännare i 4LN-versionen innehåller ett avgasåterföringssystem, vars reglerkomponenter är integrerade i brännaren.

Gasformiga bränslen är näst intill svavelfria och därmed består avgasen huvudsakligen av Koldioxid  (CO2 ), Vattenånga  (H2O) och kväve (N2). Detta har en positiv inverkan på avgasåterföringen, eftersom varken aska eller sot kan smutsa ned systemet.

Särskilda avstämningar av blandningsdelen i kombination med den digitala förbränningsprocessorn W-FM200 ger en hög flamstabilitet och ett säkert driftförhållande.

Premix

Med Weishaupt premix-teknologin uppnås NOx -emissionsvärden under 30 mg/kWh.

Sedan flera år är förblandningsförfarandet med anslutande ytförbränning standard vid kondenserande pannor med ett lägre effektområde. Tack vare ett konsekvent utvecklingsarbete hos Weishaupt är detta förfarande nu även användbart vid högre effektområden. Resultatet är LågNOx-brännaren med Premix-teknik (PLN-brännaren) och Emissioner  som ligger under 30 mg/kWh.

Vid ytförbränning är en homogen gas/luft-blandning avgörande. Därför används här en helt nyutvecklad Blandningsdel . Den väsentligaste faktorn är den delade gas/luft-styrningen, som förenar de båda medierna först i brännarröret.

Weishaupt brännarserie WM monarch® (55-12.000 kW)

Typ Effekt (kW)
WM-G10/2 85 - 700
WM-G10/3 130 - 1 050
WM-G10/4 130 - 1 150
WM-G20/2 180 - 1 700
WM-G20/3 250 - 2 500
WM-G20/4 300 - 3 000
WM-G30/1 400 - 4 000
WM-G30/2 550 - 5 000
Typ Effekt (kW)
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 800
WM-G30/2 500 - 5 000
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 1 000 - 7 500
WM-G50/1 1 000 - 8 300
WM-G50/2 1 000 - 11 000
Typ Effekt (kW)
WM-G10/2 100 - 600
WM-G10/3 125 - 900
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 500
WM-G30/2 500 - 4 500
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 750 - 7 000
WM-G50/1 750 - 7 700
WM-G50/2 900 - 9 100
WM-G50/3 900 - 10 000
WM-G50/4 1 100 - 11 000
Typ Effekt (kW)
WM-G10/1 55 - 350
WM-G10/2 75 - 630
WM-G10/3 125 - 900
WM-G10/4 125 - 1 100
WM-G20/2 250 - 1 600
WM-G20/3 300 - 2 000
WM-G30/1 350 - 2 800
WM-G30/2 400 - 3 800
WM-G30/3 600 - 5 400
WM-G30/4 800 - 6 000
Typ Effekt (kW)
WM-G10/1 55 - 405
WM-G10/2 65 - 630
WM-G10/3 100 - 1 000
WM-G10/4 110 - 1 250
WM-G20/2 150 - 2 100
WM-G20/3 350 - 2 600
WM-G30/1 350 - 3 100
WM-G30/2 450 - 4 100
WM-G30/3 600 - 5 700
WM-G30/4 600 - 6 200
WM-G50/1 800 - 8 000
WM-G50/2 1 000 - 11 000
WM-G50/3 1 000 - 12 000
Typ Effekt (kW)
WM-G10/1 20 - 405
WM-G10/2 30 - 630
WM-G10/3 50 - 1 000
WM-G10/4 60 - 1 250
WM-G20/2 80 - 2 000
Typ Effekt (kW)
WM-L10/2 120 - 600
WM-L10/3 200 - 900
WM-L20/2 400 - 1 450
WM-L20/3 450 - 2 000
WM-L20/4 350 - 2 450
WM-L30/1 450 - 3 500
WM-L30/2 600 - 4 500
WM-L30/3 600 - 5 000
WM-L50/0 1 200 - 7 000
WM-L50/1 1 200 - 7 700
WM-L50/2 1 500 - 9 100
WM-L50/3 1 500 - 10 000
Typ Effekt (kW)
WM-L10/1 75 - 405
WM-L10/2 150 - 600
WM-L10/3 250 - 800
WM-L10/4 325 - 1 120
WM-L20/1 400 - 1 400
WM-L20/2 600 - 2 100
WM-L20/3 800 - 2 600
WM-L30/1 800 - 3 100
WM-L30/2 900 - 4 100
WM-L30/3 1 100 - 5 700
WM-L50/1 1 200 - 8 000
WM-L50/2 1 750 - 11 000
WM-L50/3 1 750 - 12 000
Typ Effekt (kW)
WM-S10/1 100 - 450
WM-S10/2 175 - 700
WM-S10/3 230 - 880
WM-S10/4 300 - 1 120
WM-S20/2 450 - 2 000
WM-S20/3 700 - 2 450
WM-S30/1 750 - 2 800
WM-S30/2 900 - 3 700
WM-S30/3 1 100 - 5 400
Typ Effekt (kW)
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL30/1 450 - 3 700
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 1 000 - 7 500
WM-GL50/1 1 000 - 8 300
WM-GL50/2 1 100 - 11 000
Typ Effekt (kW)
WM-GL10/2 100 - 600
WM-GL10/3 125 - 880
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL20/4 300 - 2 450
WM-GL30/1 400 - 3 500
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 750 - 7 000
WM-GL50/1 750 - 7 700
WM-GL50/2 900 - 9 100
WM-GL50/3 900 - 10 000
Typ Effekt (kW)
WM-GL10/1 65 - 405
WM-GL10/2 75 - 630
WM-GL10/3 110 - 1 000
WM-GL10/4 130 - 1 250
WM-GL20/2 150 - 2 000
WM-GL20/3 250 - 2 450
WM-GL30/1 350 - 3 100
WM-GL30/2 450 - 4 100
WM-GL30/3 600 - 5 700
WM-GL50/1 800 - 8 000
WM-GL50/2 1 000 - 11 000
WM-GL50/3 1 000 - 12 000
Typ Effekt (kW)
WM-GS20/2 150 - 1 700
WM-GS20/3 250 - 2 200
WM-GS30/1 350 - 3 100
WM-GS30/2 450 - 4 000
WM-GS30/3 600 - 5 600

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

WM monarch® brännare. De mångsidiga.

Rätt brännare för alla system. Som standard erbjuder Weishaupt en mängd olika brännarkonstruktioner med valfria tillval. Vi fokuserar alltid på att uppfylla kundspecifika krav.

Display- och manöverenhet

  • Med språkneutral display för internationell användning
  • Integrerad backup-lagring för säkerhetskopiering av data
Opener
Digital förbränningsprocessor W-FM50/54

  • Med integrerat kopplingsplint och Bus-gränssnitt
Opener
Frekvensomformare till varvtalsreglering

  • Mjukvara till varvtalsreglering är som standard integrerat i förbränningsprocessorn
  • Förbättrar eleffektiviteten och minskar strömförbrukningen
Opener

Luftintagshus. Externt luftintag.

Förorenad luft förkortar livslängden. Detta gäller inte bara för människor utan också teknik påverkas av luften. Aggressiva ämnen som halogener, klorider, fluorider orsakar oönskade reaktioner under förbränningen.

Hus for fjärrluftinsugning till brännare WML10

  • Det finns olika varianter med insugning uppifrån, underifrån och som visas på bilden bakifrån
  • Oljepumpen är ansluten med en flänsanslutning utanför lufttillförseln
Opener
Hus för fjärrluftinsugning till WML10 eller WMGL10

  • Luftinsugning uppifrån
  • Alla insugningsriktningar gör det möjligt att montera en magnetkoppling på oljepumpen
Opener
Hus för fjärrluftinsugning till WMG10

  • Det finns olika varianter med sug uppifrån, underifrån och som visas på bilden bakifrån
Opener
Up