Please select a page template in page properties.

Kraftfull och kompakt. Med effektstarka monoblock-brännare.

Weishaupt brännaren WKmono 80 (upp till 17.000 kW)

Brännarna i serien WKmono 80 är Weishaupts mest effektstarka monoblockbrännare. Med en effekt på upp till 17.000 kW är de framför allt framtagna för att användas inom den tuffa industrimiljön. Trots det stora effektområdet är WKmono-brännarna byggda så att de inte tar mycket plats. Brännarna kan fås som gas-, olja eller kombibrännare.

Fördelar
Kraftfull och kompakt

Trots sin relativt kompakta konstruktion med en längd på 1630 mm har WKmono 80 ett effektområde från 1.200 till 17.000 kW. Flera detaljer såsom t.ex. blandningsdelen härstammar från den mycket omtyckta serien med WK-duoblockbrännare och är därmed väl anpassade till varandra.

Digital förbränningsprocessor

Den digitala förbränningsprocessorn ingår som standard i WKmono-serien och styr den sparsamma olje- och gasförbrukningen samt underlättar manövreringen och underhållet av brännaren. Driftsättningen sker steg för steg via en användarvänlig meny. Dessutom är det möjligt att koppla ihop olika övervaknings-, styr- och integreringssystem till en komplett byggnadsautomation.

Genomtänkt konstruktion

Alla komponenter är enkla att nå vilket ger en okomplicerad service. Blandningsdelen kan ställas i ett serviceläge inne i brännarhuset. Blandningsdelen kan även byggas ut genom huset till en total längd om 700 mm.

Användningsområden
Universella bränsleval

Kompatibel med Eo 1, Eo 1 A Bio 10, naturgas E, naturgas LL samt gasol B/P.

Behovsanpassade utföranden

Beroende på användningsområde kan WK-monobrännarna levereras i olika utföranden. Olika blandningsdelar finns att tillgå för att kunna anpassa brännaren till särskilda emissionskrav.

Det är tillförlitlighet

Ett stort rådgivnings- och servicenät finns tillgängligt för kunden dygnet runt 7 dagar i veckan, året om. Det är ett kvitto på att anläggningsdriften alltid fungerar tillförlitligt med en Weishaupt brännare.

Teknik
multiflam®

Den patenterade Weishaupt multiflam®-teknologin gör det möjligt att uppnå särskilt låga emissionsvärden vid stora förbränningsanläggningar.

Det centrala är en speciell Blandningsdel  som bygger upp en intern avgasrecirkulation. Flamman kyls därmed ned och uppkomsten av kväveoxider minskar. De NOx-värden som kan uppnås kann jämföras med de värden som en kompaktbrännare har.

Effektområdena för Weishaupts olika brännarserier i multiflam®-utförande går från 100 kW ända upp till 23.000 kW.

Rökgasåterföring

I 4LN-utförandet uppfyller de nuvarande Weishaupt-brännarna de strängaste globala miljöstandarderna. En brännare i 4LN-versionen innehåller ett avgasåterförings- system, vars reglerkomponenter är integrerade i brännaren.

Gasformiga bränslen är näst intill svavelfria och därmed består avgasen huvudsakligen av Koldioxid  (CO2 ), Vattenånga  (H2O) och kväve (N2). Detta har en positiv inverkan på avgasåterföringen, eftersom varken aska eller sot kan smutsa ned systemet.

Särskilda avstämningar av blandningsdelen i kombination med den digitala förbränningsprocessorn W-FM200 ger en hög flamstabilitet och ett säkert driftförhållande.

Weishaupt brännarserie WKmono 80 (upp till 17 000 kW)

Typ Effekt (kW)
WKmono-G80/1 1 300 - 13 000
WKmono-G80/2 1 600 - 16 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-G80/1 1 100 - 13 000
WKmono-G80/2 1 600 - 17 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-G80/1 1 200 - 13 000
WKmono-G80/2 2 200 - 17 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-G80/2 2 200 - 17 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-L80/1 1 790 - 13 000
WKmono-L80/2 2 380 - 16 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-L80/1 1 750 - 13 000
WKmono-L80/2 3 500 - 17 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-GL80/1 1 300 - 13 000
WKmono-GL80/2 1 600 - 16 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-GL80/1 1 200 - 13 000
WKmono-GL80/2 1 600 - 16 000
Typ Effekt (kW)
WKmono-GL80/1 1 200 - 13 000
WKmono-GL80/2 2 200 - 17 000

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

WKmono 80 Gott om effekt.

Inte allt som är stort är tidskrävande. WKmono-brännarna är designade från fabriken så att det är enkelt att ansluta ytterligare moduler till brännarna. Det sparar tid och pengar.

Display- och manöverenhet med klartextdisplay

  • 4 språkpaket med 6 språk vardera
Opener
Digital förbränningsprocessor W-FM100/200

  • Integrerad i brännaren
Opener
Vriden luftregulatorhus med skyddsgaller (standard)

  • Vid luftintag ovanifrån
  • Används vid för litet avstånd till golvet
Opener

Förbränningsprocessor för industribrännare.

Även de bästa produkterna kan förbättras ytterligare genom att välja rätt tillval.

Digital förbränningsprocessor W-FM100/200

  • Med integrerat kopplingsplint och Bus-gränssnitt
Opener
Mätsond för O2-reglering

  • Förbättrar den eldningstekniska verkningsgraden och minskar bränsleförbrukningen
  • Ökar säkerheten genom konstant övervakning och reglering av förbränningen
Opener
Up