Please select a page template in page properties.

Fantastiska energiknippen upp till 32.000 kW. Kraftfulla brännare med hög effekt.

Weishaupt brännarna WK (upp till 32.000 kW)

Brännarna i WK-serien är de kraftfullaste Weishauptbrännarna. Med en effekt på upp till 32.000 kW har serien tagits fram för att kunne tillgodose stora värmebehov hos industrier. Med den modulära konstruktionen med extern fläkt är det möjligt att anpassa konstruktionen exakt till systemet i fråga. De finns som olje-, gas- och kombibrännare.

Fördelar
Digital förbränningsprocessor

Den digitala reglertekniken, som ingår i standardutrustningen, ger en bränslesnål reglering av olje- och gasanvändningen och underlättar brännarstyrningen och -underhållet. Dessutom gör den det möjligt att integrera brännaren med olika övervaknings- och övergripande styrningssystem.

Isolerat brännarhus

Isoleringen reducerar ljudnivån och minskar yttemperaturen vid drift med förvärmd Förbränningsluft . Brännaren kan drivas med en förbränningslufttemperatur på upp till 250 °C.

Modulsystem

Fläkt, automatikskåp, pump- och förvärmarstation monteras fristående från brännaren. Detta koncept ger en stor flexibilitet, t.ex. under särskilt svåra förhållanden med damm och hetta.

Användningsområden
Behovsanpassade utföranden

WK-brännaren kan levereras i olika utföranden anpassat efter det aktuella användningsområdet. Olika blandnings- anordningar finns tillgängliga för att kunna anpassa brännaren till särskilda emissionskrav. Dessutom finns "swirlflame"-utförandet med roterande Förbränningsluft , ett utförande som är särskilt framtaget för extremt korta eldstäder.

Mångsidigt bränsleval

Brännaren kan köras med Eo 1 och 5, naturgas E och LL, gasol B/P samt andra bränslen.

Det är tillförlitlighet

Ett stort rådgivnings- och servicenät finns tillgängligt för kunden dygnet runt 7 dagar i veckan, året om. Det är ett kvitto på att anläggningsdriften alltid fungerar tillförlitligt med en Weishaupt brännare.

Teknik
multiflam®

Den patenterade Weishaupt multiflam®-teknologin gör det möjligt att uppnå särskilt låga emissionsvärden vid stora förbränningsanläggningar.

Det centrala är en speciell Blandningsdel  som bygger upp en intern avgasrecirkulation. Flamman kyls därmed ned och uppkomsten av kväveoxider minskar. De NOx-värden som kan uppnås kann jämföras med de värden som en kompaktbrännare har.

Effektområdena för Weishaupts olika brännarserier i multiflam®-utförande går från 100 kW ända upp till 23.000 kW.

Rökgasåterföring

I 4LN-utförandet uppfyller de nuvarande Weishaupt-brännarna de strängaste globala miljöstandarderna. En brännare i 4LN-versionen innehåller ett avgasåterförings- system, vars reglerkomponenterne är integrerade i brännaren.

Gasformiga bränslen är näst intill svavelfria och därmed består avgasen huvudsakligen av Koldioxid  (CO 2), Vattenånga  (H2O) och kväve (N2). Detta har en positiv inverkan på avgasåterföringen, eftersom varken aska eller sot kan smutsa ned systemet.

Särskilda avstämningar av blandningsdelen i kombination med den digitala förbränningsprocessorn W-FM200 ger en hög flamstabilitet och ett säkert driftförhållande.

Weishaupt brännarserie WK (upp till 32 000 kW)

Typ Effekt (kW)
WKG70/0 900 - 7 500
WKG70/1 1 000 - 10 000
WKG70/3 1 300 - 13 000
WKG80/1 1 700 - 17 000
WKG80/2 2 200 - 23 000
Typ Effekt (kW)
WKG70/0 750 - 7 000
WKG70/1 1 000 - 10 000
WKG70/3 1 100 - 13 000
WKG80/1 1 800 - 17 000
WKG80/2 2 200 - 23 000
Typ Effekt (kW)
WKG70/1 900 - 7 000
WKG70/2 1 100 - 12 000
Typ Effekt (kW)
WKG70/1 1 100 - 7 700
WKG70/3 1 400 - 12 000
WKG80/3 2 200 - 22 000
Typ Effekt (kW)
WKL70/1 1 200 - 7 700
WKL70/3 1 800 - 12 000
WKL80/3 3 200 - 22 000
Typ Effekt (kW)
WKL70/1 1 800 - 8 000
WKL70/2 2 500 - 12 000
WKL80/3 3 200 - 19 000
Typ Effekt (kW)
WKMS70/1 1 800 - 7 700
WKMS70/3 2 150 - 12 000
WKMS80/3 3 800 - 22 000
Typ Effekt (kW)
WKMS70/1 1 800 - 8 000
WKMS70/2 2 500 - 12 000
WKMS80/3 3 200 - 19 000
Typ Effekt (kW)
WKGL70/0 900 - 7 500
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 2 020 - 13 000
WKGL80/1 1 700 - 17 000
WKGL80/2 2 200 - 23 000
Typ Effekt (kW)
WKGL70/0 750 - 7 000
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 1 100 - 13 000
WKGL80/1 1 800 - 17 000
Typ Effekt (kW)
WKGL70/1 900 - 7 000
WKGL70/2 1 100 - 12 000
Typ Effekt (kW)
WKGL70/1 1 100 - 8 000
WKGL70/3 1 400 - 12 000
WKGL80/3 2 200 - 22 000
Typ Effekt (kW)
WKGL70/1 1 000 - 8 000
WKGL70/2 1 300 - 12 000
WKGL80/3 2 500 - 19 000
Typ Effekt (kW)
WKGMS70/1 1 100 - 7 700
WKGMS70/3 1 400 - 12 000
WKGMS80/3 2 200 - 22 000
Typ Effekt (kW)
WKGMS70/1 1 000 - 8 000
WKGMS70/2 1 300 - 12 000
WKGMS80/3 2 500 - 19 000
Typ Effekt (kW)
WKG40/1 200 - 1 200
WKG50/1 400 - 2 800
WKG50/2 500 - 5 000
WKG70/0 900 - 7 500
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/3 1 300 - 10 400
WKG80/1 1 700 - 13 600
WKG80/2 2 200 - 18 400
Typ Effekt (kW)
WKG40/1 200 - 1 200
WKG40/2 300 - 2 200
WKG50/1 450 - 2 800
WKG50/2 500 - 4 000
WKG70/0 750 - 5 600
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/3 1 100 - 10 400
WKG80/1 1 800 - 13 600
WKG80/2 2 200 - 18 400
Typ Effekt (kW)
WKG40/2 500 - 2 500
WKG50/1 600 - 3 000
WKG50/2 800 - 4 800
WKG70/1 900 - 5 600
WKG70/2 1 100 - 9 600
Typ Effekt (kW)
WKG50/1 600 - 3 200
WKG50/2 800 - 5 000
WKG70/1 1 100 - 6 100
WKG70/3 1 400 - 9 600
WKG80/3 2 200 - 17 600
Typ Effekt (kW)
WKG40/1 300 - 1 800
WKG40/2 400 - 2 500
WKG50/1 600 - 3 200
WKG50/2 800 - 5 000
Typ Effekt (kW)
WKG70/1 1 000 - 6 400
WKG70/2 1 300 - 9 600
WKG80/4 2 200 - 17 600
WKG80/5 2 700 - 21 600
WKG80/6 3 200 - 25 600
Typ Effekt (kW)
WKL40/1 450 - 1 800
WKL40/2 650 - 2 500
WKL50/1 712 - 3 200
WKL50/2 1 125 - 5 000
WKL70/1 1 200 - 6 100
WKL70/3 1 800 - 9 600
WKL80/3 3 200 - 17 600
Typ Effekt (kW)
WKL70/1 1 800 - 6 400
WKL70/2 2 500 - 9 600
WKL80/3 3 200 - 15 200
Typ Effekt (kW)
WKMS40/1 550 - 1 800
WKMS40/2 750 - 2 500
WKMS50/1 1 012 - 3 200
WKMS50/2 1 700 - 5 000
WKMS70/1 1 800 - 6 100
WKMS70/3 2 150 - 9 600
WKMS80/3 3 200 - 17 600
Typ Effekt (kW)
WKMS70/1 1 800 - 6 400
WKMS70/2 2 500 - 9 600
WKMS80/3 3 200 - 15 200
Typ Effekt (kW)
WKGL50/1 400 - 2 800
WKGL50/2 500 - 5 000
WKGL70/0 1 450 - 6 000
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 1 300 - 10 400
WKGL80/1 1 700 - 13 600
WKGL80/2 18 400 - 23 000
Typ Effekt (kW)
WKGL40/2 300 - 1 760
WKGL50/1 450 - 2 800
WKGL50/2 500 - 4 000
WKGL70/0 750 - 5 600
WKGL70/1 1 000 - 8 000
WKGL70/3 1 100 - 10 400
WKGL80/1 1 800 - 13 600
Typ Effekt (kW)
WKGL50/1 600 - 3 000
WKGL50/2 800 - 4 800
WKGL70/1 900 - 5 600
WKGL70/2 1 100 - 9 600
Typ Effekt (kW)
WKGL50/1 600 - 4 000
WKGL50/2 800 - 5 000
WKGL70/1 1 100 - 6 100
WKGL70/3 1 400 - 9 600
WKGL80/3 2 200 - 17 600
Typ Effekt (kW)
WKGL40/1 300 - 1 800
WKGL40/2 400 - 2 500
WKGL50/1 600 - 3 200
WKGL50/2 800 - 5 000
Typ Effekt (kW)
WKGL70/1 1 000 - 6 400
WKGL70/2 1 300 - 9 600
WKGL80/3 2 500 - 15 200
Typ Effekt (kW)
WKGMS50/1 600 - 3 200
WKGMS50/2 800 - 5 000
WKGMS70/1 1 100 - 6 100
WKGMS70/3 1 400 - 9 600
WKGMS80/3 2 200 - 17 600
Typ Effekt (kW)
WKGMS40/1 300 - 1 800
WKGMS40/2 400 - 2 500
WKGMS50/1 600 - 3 200
WKGMS50/2 800 - 5 000
Typ Effekt (kW)
WKGMS70/1 1 000 - 6 400
WKGMS70/2 1 300 - 9 600
WKGMS80/3 2 500 - 15 200

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

WK duoblock-brännare. De självständiga.

Den modulära brännaren gör det möjligt. Brännarhusets storlek beror på önskad effekt och pannan med tillhörande utrustning bestämmer förbränningsluftfläkten. På detta sätt kan man alltid hitta en optimal lösning.

Separat förbränningsluftfläkt

  • Noggrann anpassning av effekten förhindrar överdimensionering och minskar kostnader
Opener
Brännarpumpstation

  • Optimalt anpassad till brännarens effekt och bränsle
Opener
Oljeförvärmare

  • Vid behov kan elektriska oljeförvärmare eller mediumförvärmare användas. Det är också möjligt att kombinera de två varianterna.
Opener
Up