Please select a page template in page properties.

Pålitlighet på öppet hav. Med Weishaupt skeppsbrännare.

Weishaupt brännare i skeppsutförande.

Weishaupts brännare har världshaven som hemmaplan. Ombord på ett fartyg ställs särskilt stränga krav på brännarna och därför är erfarenhet och kunskap av största vikt för en tillförlitlig drift.

Tillförlitlighet
Stor erfarenhet

Weishaupt har utvecklat och producerat brännare i skeppsutförande i över 40 år för de mest olika användningsområden, t.ex. till reserv- och sanitetspannor inom sjöfarten och på offshoreplattformar.

För i stort sett alla typer av bränslen

Även restolja och oljedestillat kan användas, förutom de vanliga standardoljorna. Weishaupts brännare är anpassade för MFO-bränslen i enlighet med ISO 8217 2010-06-15 och DIN ISO 8217 2011-09 (andra bränslen vid förfrågan).

Fördelar
Robusta och kompakta

På ett fartyg är utrymmet begränsat och belastningen på brännaren är speciellt hög. Weishaupts skeppsbrännare är anpassade till dessa förutsättningar på bästa sätt.

Utrustad för världens alla hamnar

Brännare  och komponenter är utfärdade med nödvändiga typgodkännanden (Type Approval) för att få användas ombord på fartyg och på offshoreplattformar. Dessa godkännanden ligger till grund för anläggningens slutbesiktning (Final Approval).

Weishaupt brännare i skeppsutförande

Typ Effekt (kW)
L1Z 70 - 415
L1T 70 - 415
L3Z 120 - 775
L3T 120 - 775
L5Z 180 - 1 190
L5T 180 - 1 190
L7Z 320 - 1 965
L7T 320 - 1 965
L8Z 595 - 2 740
L8Z/2 620 - 3 155
L8T 595 - 2 740
L8T/2 620 - 3 155
L9T 750 - 3 455
L10T 1 010 - 4 525
Typ Effekt (kW)
RL3 120 - 775
RL5 180 - 1 190
RL7 320 - 1 965
RL8 595 - 2 740
RL8/2 620 - 3 155
RL9 715 - 3 690
RL10 955 - 4 525
RL11 1 430 - 5 240
RL30/2 475 - 2 440
RL40/1 475 - 2 920
RL40/2 655 - 3 690
RL50/2 1 130 - 6 170
RL60/2 1 310 - 7 265
RL70/1 1 905 - 8 750
RL70/2 1 905 - 10 900
Typ Effekt (kW)
M1Z 90 - 415
M3Z 190 - 775
M5Z 225 - 1 190
MS7Z 450 - 1 965
MS8Z 675 - 2 740
MS8Z/2 675 - 3 155
Typ Effekt (kW)
RMS7 450 - 1 965
RMS8 675 - 2 740
RMS8/2 675 - 3 155
RMS9 900 - 3 690
RMS10 1 010 - 4 525
RMS11 1 460 - 5 240
RMS30/2 675 - 2 440
RMS40/1 785 - 2 920
RMS40/2 1 010 - 3 690
RMS50/2 1 460 - 6 170
RMS60/2 1 800 - 7 265
RMS70/1 2 025 - 8 750
RMS70/2 2 025 - 10 900

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

monarch® brännare. De mycket härdiga.

Ombord på ett fartyg ställs särskilt stränga krav på brännarna. Fartygets gungande rörelser, konstanta vibrationer från motorerna och den salta luften är några av de utmaningar som Weishaupt tar hänsyn till.

Brännarhus

  • Lackerad på utsidan och insidan
  • Bättre skyddad mot korrosion orsakad av t.ex. havsluft och saltvatten
Opener
Dubbel flamövervakning

  • I händelse av fel kan snabbt kopplas över
Opener
Multifuel-oljepump

  • Ytbehandlad oljepump med dubbel axeltätning och returoljeledning
  • Den speciella tryckregleringsventilen garanterar lika finfördelningstryck i lättoljor och tjockoljor
Opener
Up