Please select a page template in page properties.

Eftertraktada och ostoppbara. Våra kompakta oljebrännare.

Weishaupt kompaktbrännare WL5-40 för olja (16,5 upp till 570 kW)

Weishaupt brännarserie WL5-40 täcker ett stort effektområde upp till 570 kW. Oljefläktbrännarna är ofta det självklara valet om ingen gas är tillgänglig.

Brännarna är eftertraktade för uppvärmning i bostäder, kommersiella fastigheter och små industrier eftersom de är mycket pålitliga och säkra.

Spara energi
Hög effektivitet

Med tillvalen varvtalsstyrning och O2-reglering sätter Weishaupt nya standarder på marknaden för kompaktbrännare. När dessa tillval används på WL30- och WL40-brännarna uppnår man också energibesparingar med de stegkopplade utföranden, och dessutom övervakas och optimeras förbränningen kontinuerligt via O2-regleringen. Det ger optimal säkerhet.

Utmärkta emissionsvärden

Weishaupt har också utvecklat blandningsdelar med LågNOx-teknologi för oljebrännare. Under denna utveckling har det naturligtvis varit det största fokuset på att begränsa utsläppen från förbränning, men aldrig på bekostnad av de speciella egenskaperna hos Weishaupt-brännare som t.ex. säkra startförhållanden och oförändrade serviceintervaller.

Fördelar
Många användningsområden

Alla Weishaupt-brännare har fördelen att flamgeometrin kan anpassas till eldstädernas dimensioner i pannan. Detta möjliggör en individuell anpassning till de mest olika anläggningarna, t.ex. varmluftspannor eller ångpannor.

Tyst drift

Luftintaget är ljuddämpad. Driften av dessa brännare har därför en låg ljudnivå.

Perfekt elektronik

En Förbränningsprocessor  med integrerad plintlåda samt kodade och numrerade anslutningskontakter är inte kryptiska. Det går snabbt att koppla bort komponenter, vilket underlättar service och förhindrar felaktig anslutning. Helt enkelt perfekt!

Systemlösning
Framtidssäker

Med den digitala förbränningsprocessorn W-FM25 med optionen fältbussmodul kan brännaren kommunicera med andra system, vilket gör det möjligt att ansluta brännaren till andra styrsystem eller till ett MSR-system. Industrins förväntningar på t.ex. fjärrkontroll, övervakning och feldiagnos är en självklarhet hos Weishaupt.

Kompaktbrännare WL5–40 för olja 16,5 upp till 570 kW

Typ Effekt (kW)
WL5/1 16 - 37
WL10/1 30 - 55
WL10/2 50 - 75
WL20/1 55 - 130
WL30/1 72 - 300
WL40/1 140 - 500
Typ Effekt (kW)
WL5/1 16 - 40
WL5/2 25 - 55
WL10/2 35 - 70
WL10/3 50 - 100
WL20/1 50 - 120
WL20/2 70 - 200
WL30 73 - 331
WL40 145 - 570

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

WL oljebrännare. De kompakta.

Genom sin kompakta konstruktion kan Weishaupt WL-brännare i alla effektklasser lätt monteras av en enda person. Kostnaden för idrifttagande reduceras därmed till ett minimum.

Digital förbränningsprocessor med kopplingsplint

  • Kodade och numrerade kontakter förhindrar felaktig anslutning
Opener
Elektroniskt styrt luftspjäll

  • Det elektroniskt styrda luftspjället stängs vid stillestånd och förhindrar på så sätt en avkylning av eldstaden
  • Doserar rätt luftmängd för driftstegen och för start- och omkopplingsförhållandena
Opener
2-stegs blandningsdel via två oljemunstycken

  • Systemet med två munstycken ger en flexibel lastfördelning
Opener

Förbränningsprocessor för kompaktbrännare.

Kompaktbrännarna med det stora effektområdet kan utrustas med optionerna varvtalsstyrning och O2-reglering om så önskas, vilket ökar säkerheten och effektiviteten.

Tilläggsmoduler

  • Till analoga in- och utgångar samt till busskommunikation (valfritt)
Opener
Externa komponenter, O2-modul och O2-sond

  • För reglering av förbränningen
  • Komponenterna förbättrar säkerheten och systemeffektiviteten och kommer att ha betalt sig på kort tid
Opener
Up