Please select a page template in page properties.

Mycket rena förbränningsvärden. Med moderna oljebrännare.

Weishaupt kompaktbrännare purflam® för olja (16,5 upp till 40 kW)

Weishaupt purflam® brännarna bränner eldningsoljan med en blå flamma så rent att ingen sot bildas. Driften är ekonomisk och tyst. Dessutom underskrider utsläppet gällande gränsvärden med stor marginal.

Spara energi
Väldigt låga emissioner

Med sin unika teknik förbränner purflam®-brännaren oljan utan att det uppstår någon sot och utsläppet av Kväveoxid  på 70-90 mg/kWh underskrider gällande gränsvärden med stor marginal.

Moderna bränslen

Weishaupt oljebrännare är framställda för Eo 1 och svavelfattig eldningsolja DIN 51603-1, en oljeblandning av Eo 1 och bioolja (upp till 10 % biokomponenter) i enlighet med DIN 51603-6 samt för Eo 1 A Bio 5 och 10.

Avancerad fläktteknik

Oljepumpen och fläkten går separat. Fläkten drivs av en varvtalsstyrd likströmsmotor som anpassar sig till brännarens belastning. På så sätt kan energiförbrukningen minimeras.

Fördelar
Mycket mångsidiga

purflam®-brännaren täcker ett effektområde från 16,5 kW upp till 40 kW.

Lång livslängd

Bakom Weishaupts purflam®-teknik ligger flera års erfarenhet och utvecklingsarbete. Vid tillverkningen används därför endast noga utvalda material.

Teknik
Genomtänkt teknik

purflam®-brännaren har digital Förbränningsprocessor  och arbetar automatiskt. Alla brännarfunktioner styrs och övervakas konstant av kraftfulla mikroprocessorer. Servicen är också genomtänkt. Det finns en separat serviceläge, optimal åtkomst till komponenterna, och snabblåset på huskåpan sparar tid och kostnader.

Speciell blandningsdel

Weishaupts purflam®-teknologi omvandlar den finfördelade oljedimman för förbränningen till ett nästan gasliknande tillstånd. Denna blandning av luft och olja förbränns med en blå flamma, med mycket låga Emissioner .

Kompaktbrännare purflam® för olja 16,5 upp till 40 kW

Typ Effekt (kW)
WL5 PB-H 1.19 16 - 20
WL5 PB-H 1.21 20 - 24
WL5 PB-H 1.22 23 - 26
WL5 PB-H 1.23 26 - 29
WL5 PB-H 1.24 28 - 32
WL5 PB-H 2.24 31 - 35
WL5 PB-H 2.25 34 - 40

Informationsmaterial. Detaljerat, utförligt och intressant.

Informationsmaterial Magazin

WL5 purflam® Oljeförbränning i blått.

Weishaupt purflam® brännaren är en riktad vidareutveckling av den erkända W-brännarserien. Alla komponenter är överskådligt ordnade. Lika enkel är tillgängligheten. Tekniken ger ett förtroendefullt intryck, vilket är typiskt för Weishaupt.

Snabbavstängningsventil (bild av en stängd snabbavstängningsventil)

  • Öppnas och stängs beroende på trycket
  • Ventilen förhindrar att oljemunstycket droppar före och efter oljeavgivningen
  • Blandningsdelen förblir ren
  • Brännaren startar pålitligt
Opener
Effektanpassning via inställing av blandningsdelen och luftmunstycket

  • Tillåter en snabb och okomplicerad driftsättning
Opener
Up